Ta på. Jämföra. Välja. För att öka den gemensamma försäljningsframgången.

Deltagandet på många nationella och internationella fackmässor, reklam i facktidskrifter och reklamförsändelser direkt till användaren uppskattas av fackhandeln och gynnar försäljningen.
 
Fackhandlarna har möjlighet att lyfta fram REMS produkter på ett vinnande sätt genom REMS attraktiva system för produktpresentation, vilket också bidrar till att öka den gemensamma försäljningsframgången. Ta på, jämföra, välja. Det individuella valet av REMS produkter sker i nära samarbete mellan REMS konsulter och fackhandeln.
 
Onlineinformationssystemet www.rems.de erbjuder omfattande informationsmöjligheter om REMS företagsgrupp, REMS produkter och produkternas olika användningsmöjligheter och hantering. Dessutom hittar användaren hela online-katalogen, utförliga tekniska dokumentationer, information om aktuella mässdagar, adresser till REMS kontraktsverkstäder som fungerar som kundtjänst, möjligheter att ladda ned försäljningsunderlag, bruksanvisningar, artikelförteckningar, produktbilder och produktvideos, möjligheter att beställa försäljningsunderlag på olika språk per post, e-postadresser till REMS kontaktpersoner och mycket mer.


REMS produkter ställs ut och presenteras på många nationella och internationella fackmässor.

Praktiskt för handeln, översiktligt för kunden – REMS produktpresentationssystem.
 
 

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w