REMS – fackhandelspartner. Förstklassig rådgivning för nöjda kunder.

Enbart kunder som får kompetent rådgivning får den individuellt bästa, ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för framtida uppgifter. Därför anser REMS att det är viktigt att utbilda både sina egna REMSkonsulter och personalen i fackhandeln.
 
I REMS utbildningscentrum står moderna och komplett utrustade demonstrations-, utbildningsoch konferenslokaler till förfogande på 1 600 kvadratmeter. Utbildningen har en praktisk betoning och ger medarbetarna i klar och tydlig form en bred bas och hög fackkompetens för produktrådgivning och framgångsrik försäljning. Den detaljerade försäljningsdokumentationen med uppgifter om all nödvändiga produktinformation ger en snabb översikt över produkturvalet och ligger till grund för en enkel och tidssparande offerering.
 
Detta partnerskap med fackhandeln garanterar även användaren en kvalificerad, omfattande produktrådgivning och utmärkt service.

 REMS utbildningscentrum i Waiblingen utanför Stuttgart.
 
 
 
 

 


Moderna och komplett utrustade demonstrationslokaler: REMS ger medarbetarna hos fackhandlare många möjligheter att lära känna produkterna.

 

 
 

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w