REMS – mer än 100 år på toppen av de tekniska framstegen. En utveckling som aldrig står stilla.

REMS grundades år 1909 och utvecklar sedan dess produkter för rörbearbetning, I början tillverkades handburna verktyg, därefter följde maskiner och elektriska verktyg. Företagets grundare Christian Föll ställde kravet “REMS måste vara bättre” och detta har alltid varit målsättningen för allt handlande. Idag är REMS en av de ledande tillverkarna av maskiner och verktyg för bearbetning av rör.
 
REMS utvecklingsingenjörer har innovativa, vägvisande idéer för att underlätta vardagen
för installationsproffsen. De ställer höga krav på sitt arbete och har omfattande praktisk
erfarenhet. Experter från alla företagets områden ser till att varje möjlighet att förbättra
produkterna utnyttjas inom utvecklingen av nya produkter. På så sätt tillverkas perfekta
verktyg som tål krävande arbeten på byggarbetsplatser. REMS produkter är mycket
uppskattade
 
och används över hela världen på grund av sin avancerade teknik och sin
höga kvalitet. Handeln och användare drar fördel av detta. Gång på gång lyckas REMS hålla sig i täten på grund av sina innovativa produkter. Många patent inom landet och utomlands understryker detta.


Genom att använda modern teknik vid konstruktionen och utvecklingen står kvaliteten på REMS produkter redan från början i förgrunden:
säker användning, robust utförande, enkel manövrering, lång hållbarhet.

Nya idéer, teknisk förbättring och REMS hör ihop: t. ex. REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Mini-Press ACC – produkter som revolutionerar tekniken.
 
 

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w