Den högmoderna produktion – garanten för REMS kvalitetsprodukter.

Made in Germany. Företagets produktionsfabriker finns i Waiblingen utanför Stuttgart, mitt i den tyska high-tech-industrins centrum. Där står högmoderna anläggningar och inrättningar till förfogande för forskning och utveckling, för produktion och kvalitetssäkring. Därtill kommer en högkvalificerad medarbetarstab, som delvis arbetar i 4:e generationen hos REMS. Deras djupgående kunskaper och mångåriga erfarenhet är en ovärderlig tillgång för tillverkningen av kvalitetsprodukter.
 
Kvalitet innebär för REMS mycket mer än snäva toleranser och funktion. Man bedriver också ett omfattande kvalitetssäkringssystem, som börjar med att man utreder vad marknaden behöver, följer upp produktens utveckling och tillverkning och sedan gör en systematisk kvalitets- och marknadsanalys. Förutom detta övervakas och intygas kvaliteten på tillverkningsprocesserna regelbundet av provningsanstalter som utfärdar GS-märket.
 
Alla REMS produkter uppfyller gällande säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter samt fyller även kraven i respektive europeiska normer enligt bestämmelserna i EG-direktiven. Dessutom är alla REMS produkter – med undantag av några icke säkerhetsrelevanta hantverktyg provade och godkända av oberoende provningsanstalter. Alla REMS produkter fyller en ytterst hög standard beträffande arbets-, funktions- och driftssäkerhet.


Kontinuerliga processinnovationer och investeringar i kraftfulla CNC-tillverkningssystem bidrar till att REMS produkter är bland de bästa i världen.

Flexibla monteringslinjer gör det möjligt att när som helst göra anpassningar efter kundens behov.

Korta kontrollintervaller under hela tillverkningsprocessen och omfattande funktions- och säkerhetskontroller efter montering garanterar att inga defekta produkter lämnar fabriken.

REMS har det största antalet utbildningsplatser i regionen, mätt efter antalet anställda. På så sätt hålls företagets know-how på hög nivå.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w