Sekretesspolicy

Du kan använda vår Internetsida utan att ange personrelaterade uppgifter. Vi samlar bara in och sparar de uppgifter som automatiskt sänds av din webbläsare (typ/version av webbläsare, använt operativsystem, tidigare besökt sida, IP-adress, tidpunkt för serverförfrågan). Det är inte möjligt för oss att sammanföra dessa uppgifter med en bestämd person. Vi utför ingen sammanföring av dessa data med andra datakällor. En utvärdering utförs anonymiserat av statistiska skäl. Därutöver samlar vi bara in sådana personrelaterade uppgifter som användaren av vår Internet-sida anger frivilligt, t.ex. i det sparade kontaktformuläret. Sådana uppgifter sparar och använder vi under hänsynstagande till gällande lagar (i synnerhet Dataskyddslagen för Förbundsrepubliken Tyskland och den tyska telemedialagen) uteslutande för att uppfylla det därmed förbundna ändamålet. Detsamma gäller, i den mån och i den omfattning det för oss skulle vara nödvändigt att lämna vidare de personrelaterade uppgifterna som har meddelats till oss för att uppfylla det av uppgiftslämnaren önskade ändamålet (t.ex. till postföretag vid begäran om att få kataloger eller till våra auktoriserade REMS kundtjänstverkstäder för utförande av garanti- och reparationsarbeten). Ett annat sparande eller användande av personrelaterade uppgifter sker endast efter uttryckligt medgivande, vilket kan återkallas när som helst. Du kan när som helst begära insyn i detta register. Dina personrelaterade data som finns sparade hos oss kan du när som helst efterfråga, låta spärra, korrigera eller radera utan kostnader. Vi hänvisar till att en obehörig åtkomst av tredje part vid en icke krypterad överföring av personrelaterade uppgifter till oss inte kan uteslutas.
Vid samtliga ärenden rörande datasäkerhet kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter. Du hittar dessa här:
E-post: dataprivacy@rems.de, telefon: +49 7151 1707-0, adress: REMS GmbH & Co KG, datasäkerhetsansvarig, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Tyskland
 
COOKIES (KAKOR)
För att optimera användarvänligheten hos våra Internet-sidor använder vi oss av "Cookies". Det är små datafiler som sparas på din hårddisk. Om du är tveksam vad gäller användningen av "Cookies" kan du göra olika egna inställningar i din webbläsare.
 
SOCIALA MEDIER
Du har möjlighet att dela eller rekommendera innehållet på vår Internet-sida via de sociala nätverken Facebook, Twitter eller Google+ ("Gilla), samt via användning av Internet-videoportalen YouTube göra samma sak med filmer som vi placerat där. En sådan avvändning av tjänster som tillhandahålls av tredje part gör du i sådana fall frivilligt. Detta kan leda till att i synnerhet den IP-adress som du använder och/eller personrelaterade uppgifter översänds till den som erbjuder dessa tjänster eller till tredje part. Observera i sådana fall informationen om datasäkerhet som lämnas av den som erbjuder dessa tjänster. Du kan läsa denna information på följande Internet-sidor:
 
http://de-de.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)
 
https://twitter.com/privacy (Twitter)
 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  (YouTube/Google)
 
 
 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w