Över 20 000 handelspartners i Europa: REMS produkter kan fås överallt, direkt på plats.

Innovativa produkter och en hög kvalitetsstandard öppnar upp nya marknader för REMS. Under de senaste åren har försäljningsområdet kontinuerligt byggts ut och utökats. Pålitliga handelspartners i och utanför Europa garanterar att allt fler kunder övertygas av REMS kvalitet.


I Europa är REMS en förebild avseende kvalitet – försäljningen sker genom ett täckande nätverk av pålitliga handelspartners i hela Europa som får hjälp av över 200 välutbildade REMS konsulter.

Försäljningsfilialer i många länder ger optimala villkor för användare och fackhandel.
 
 

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w