Próby ciśnieniowe, czyszczenie, dezynfekcja, konserwacja, płukanie, napełnianie