Dotknąć. Porównać. Wybrać. Wsparcie wspólnej sprzedaży.

Udział w wielu krajowych i zagranicznych branżowych imprezach targowych, reklamy w czasopismach specjalistycznych oraz kolportaż bezpośredni do użytkowników to formy cenione przez specjalistyczny handel jako czynniki wspierające sprzedaż.

Atrakcyjny system prezentacji wyrobów REMS umożliwia specjalistycznym handlowcom optymalną prezentację wyrobów: dotknąć, porównać, wybrać. Indywidualne wyposażenie w wyroby REMS następuje w ścisłej współpracy miedzy doradcami REMS a specjalistycznym handlem.

Działający w trybie online system informatyczny www.rems.de oferuje obszerne możliwości uzyskiwania informacji o firmie REMS, o jej wyrobach, o możliwych zastosowaniach tych wyrobów i ich obsłudze. Poza tym użytkownik znajdzie w nim kompletny katalog online z wyczerpującą dokumentacja techniczną, informacje dotyczące aktualnych terminów imprez targowych, adresy autoryzowanych przez REMS warsztatów serwisowych, możliwość pobrania (download) materiałów  pomocniczych, instrukcji obsługi, skorowidza części zamiennych, zdjęć i filmów prezentujących wyroby, dokumentacji dotyczącej zamawiania drogą pocztową (w różnych językach), adresy e-mailowe przedstawicieli firmy REMS i wiele innych danych.


Wyroby REMS przedstawiane są na wielu krajowych i międzynarodowych specjalistycznych imprezach targowych.

System prezentacji wyrobów REMS: praktyczny dla handlu, przejrzysty dlaklientów.
 
 

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w