Dotknąć. Porównać. Wybrać. Wsparcie wspólnej sprzedaży.

Udział w wielu krajowych i zagranicznych branżowych imprezach targowych, reklamy w czasopismach specjalistycznych oraz kolportaż bezpośredni do użytkowników to formy cenione przez specjalistyczny handel jako czynniki wspierające sprzedaż.

Atrakcyjny system prezentacji wyrobów REMS umożliwia specjalistycznym handlowcom optymalną prezentację wyrobów: dotknąć, porównać, wybrać. Indywidualne wyposażenie w wyroby REMS następuje w ścisłej współpracy miedzy doradcami REMS a specjalistycznym handlem.

Działający w trybie online system informatyczny www.rems.de oferuje obszerne możliwości uzyskiwania informacji o firmie REMS, o jej wyrobach, o możliwych zastosowaniach tych wyrobów i ich obsłudze. Poza tym użytkownik znajdzie w nim kompletny katalog online z wyczerpującą dokumentacja techniczną, informacje dotyczące aktualnych terminów imprez targowych, adresy autoryzowanych przez REMS warsztatów serwisowych, możliwość pobrania (download) materiałów  pomocniczych, instrukcji obsługi, skorowidza części zamiennych, zdjęć i filmów prezentujących wyroby, dokumentacji dotyczącej zamawiania drogą pocztową (w różnych językach), adresy e-mailowe przedstawicieli firmy REMS i wiele innych danych.


Wyroby REMS przedstawiane są na wielu krajowych i międzynarodowych specjalistycznych imprezach targowych.

System prezentacji wyrobów REMS: praktyczny dla handlu, przejrzysty dlaklientów.