Informacja o ochronie danych

§1 Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszych stron internetowych. Dane osobowe to wszelkie dane o osobie, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika, adres IP.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:
  REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de
 3. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod podanym niżej adresem pocztowym z dopiskiem "Datenschutzbeauftragter" lub adresem e-mail:
  dataprivacy@rems.de

§2 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Przysługują Państwu następujące prawa odnośnie Państwa danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania lub bycia zapomnianym (art. 16 i 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie Państwa danych osobowych do Głównego Inspektora Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 3. Prawo sprzeciwu
  Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, to przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art. 21 RODO, o ile są ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji lub wycofanie zgody następuje ze względu na rezygnację z reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody bez podawania szczególnych przyczyn. Chcąc skorzystać z prawa do wycofania zgody, wystarczy przesłać wiadomość na adres dataprivacy@rems.de.

§3 Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszych stronach internetowych

 1. W przypadku gdy strona internetowa jest wykorzystywana jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeżeli się Państwo nie rejestrują i nie przekazuje nam danych osobowych w inny sposób, zbierane są tylko te dane, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę internetową. Podczas przeglądania naszych stron internetowych, zbierane są następujące dane potrzebne ze względów technicznych, aby móc wyświetlić stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
  • adres IP
  • data i godzina zapytania
  • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
  • treść żądania (konkretna strona)
  • status dostępu/kod odpowiedzi HTTP
  • przesyłana ilość danych
  • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
  • przeglądarka
  • system operacyjny i jego interfejs
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki
 2. O prócz wyżej wymienionych danych na Państwa komputerze podczas korzystania z naszych stron internetowych zapisywane są pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku twardym w miejscu wskazanym przez Państwa przeglądarkę internetową i przekazują do miejsca, w którym są generowane (w tym przypadku do nas) określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one optymalizacji i zwiększeniu efektywności naszego serwisu internetowego.
 3. Wykorzystanie plików cookies:
  1. Nasze strony internetowe korzystają z następujących rodzajów plików cookies, których zakres i sposób działania objaśniono poniżej
   • Tymczasowe pliki cookies (patrz b)
   • Stałe pliki cookies (patrz c))
   • Pliki cookies podmiotów trzecich (patrz d))
  2. Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać do jednej sesji różne zapytania przeglądarki. Umożliwia to rozpoznanie komputera podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
  3. Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku. Pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
  4. Pliki cookies podmiotów trzecich są oferowane przez podmioty trzecie, które nie są podmiotem odpowiedzialnym za stronę internetową. Są one stosowane do identyfikacji na potrzeby pomiarów zasięgu lub do celów marketingowych. Są one zapisywanie jedynie po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody lub poprzez aktywację treści podmiotów trzecich za pomocą odpowiednich symboli na stronie internetowej (np. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 4. W ustawieniach przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować pliki cookies podmiotów trzecich lub wszystkie pliki cookies. Przypominamy, że w przypadku zablokowania plików cookies nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne.

§4 Pozostałe funkcje i oferty na naszych stronach internetowych (portal serwisowy, portal rekrutacyjnych lub sklep internetowy)

 1. Oprócz funkcji czysto informacyjnej nasze strony internetowe oferują szereg usług, z których mogą Państwo skorzystać. W tym celu konieczne jest z reguły podanie dalszych danych osobowych potrzebnych do realizacji danej usługi.
 2. W celu realizacji niektórych usług korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców. Zostali oni przez nas starannie wybrani i są związani naszymi instrukcjami.
 3. Jeżeli których z naszych usługodawców lub partnerów ma siedzibę w kraju z poza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach takiej sytuacji w opisie danej oferty.

§5 Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych

 1. Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać. Wycofanie zgody ze skutkiem na przyszłość powoduje, że od momentu cofnięcia zgody nie możemy już przetwarzać Państwa danych osobowych.
 2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na równowadze interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy, o czym każdorazowo informujemy Państwa w opisie danej funkcji. Przy składaniu sprzeciwu prosimy o podanie powodu, z jakiego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu po sprawdzeniu danego przypadku albo zaprzestajemy lub dostosowujemy sposób przetwarzania danych albo wskazujemy stosowne podstawy do kontynuacji przetwarzania.
 3. Oczywiście mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych oraz do analizy danych.
 4. Sprzeciw lub wycofanie zgody należy przesłać na podane w § 1 adresy kontaktowe.

§6 Szyfrowanie SSL lub TLS

 1. W trosce o bezpieczeństwo podczas przesyłania treści poufnych na naszych stronach internetowych wykorzystujemy szyfrowanie SSL lub TSL. Dzięki temu można bezpiecznie przesyłać zapytania za pomocą formularza kontaktowego a także zamówienia poprzez stronę. Szyfrowanie SSL lub TLS można rozpoznać po "https://" w wierszu adresu przeglądarki internetowej oraz po umieszczonym obok symbolu zamkniętej kłódki.
 2. Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłając do nas dane za pośrednictwem strony internetowej mają Państwo pewność, że nie zostaną one odczytane przez osoby trzecie.

§7 Kontakt mailowy i korzystanie z formularza kontaktowego, zamawianie materiałów reklamowych

 1. Kontakt z nami jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego lub pod podanym adresem e-mail. W takim przypadku przetwarzane są takie dane osobowe jak nazwisko, adres e-mail a także numer telefonu. Podane tu przez użytkownika dane są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO nasz uprawniony interes polegający na kontakcie i udzieleniu odpowiedzi na zapytanie.
 3. Jeżeli efektem zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila jest zawarcie umowy, przetwarzanie udostępnionych danych jest niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
 4. Za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie formularza można zamówić materiały reklamowe. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO na podstawie naszego uprawnionego interesu do przetwarzania Państwa zapytania oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do wykonania działań przedumownych.

  Zebrane przez nas dane osobowe po wysłaniu zamówionych materiałów zostają automatycznie usunięte, chyba że obowiązuje ustawowy obowiązek ich przechowywania lub wyrazili Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie po zakończeniu zapytania.
 5. Udostępnione do podanych wyżej celów dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż staną się zbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Cel przetwarzania zostaje osiągnięty z chwilą udzielenia odpowiedni na zapytanie użytkownika i tym samym zakończenia kontaktu.
 6. Sprzeciw lub wycofanie zgody należy przesłać na podane w § 1 adresy kontaktowe.

§8 Ustawienia otrzymywania e-maili (subskrypcje)

 1. Na naszych stronach internetowych oferujemy możliwość dokonania różnych ustawień otrzymywania e-maili, np. z informacjami lub ofertami produktów i usług. Chcąc otrzymywać od nas e-maile, wymagane jest podanie danych osobowych. Abyśmy mogli przesłać Państwu informacje i oferty, konieczne jest podanie adresu e-mail.
 2. Jeżeli nie są Państwo zalogowani do swojego konta użytkownika, stosujemy tak zwaną procedurę Double-Opt-In. W tym celu przesyłamy Państwu na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym. Po potwierdzeniu tego linku, ustawienia otrzymywania e-maili stają się aktywne i zostaje zaprotokołowany moment zmiany. Dane te służą nam za potwierdzenie zmiany Państwa ustawień otrzymywania e-maili oraz do wykrywania nieuprawnionego wykorzystania Państwa danych osobowych.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowią zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO Państwa zgody. Udzielone zgody na otrzymywanie e-maili można w dowolnej chwili wycofać. Wycofanie zgody można przesłać na podane w § 1 adresy kontaktowe lub klikając na linku rezygnacji znajdującym się w danym e-mailu. Jeżeli posiadają Państwo u nas konto użytkownika, w dowolnej chwili mogą Państwo sprawdzić, uzupełnić lub wycofać w https://www.rems.de/subscriptions/manage udzielone zgody.

§9 Udział w promocjach

 1. Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość wzięcia udziału w konkursach oraz promocjach oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Warunkiem jest założenie osobistego konta użytkownika. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Dane te podaje się dobrowolnie.
 2. Przetwarzanie danych w celu utworzenia konta użytkownika oraz Państwa udziału w promocji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub wykonania działań przedumownych w związku z Państwa rejestracją lub udziałem w danej promocji.
 3. W dowolnej chwili istnieje możliwość wprowadzeniu zmian w koncie użytkownika lub przesłania żądania usunięcia.
 4. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de), o ile ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego.

§10 Portal serwisowy (service.rems.de)

 1. Użytkownikom i zainteresowanym osobom naszym portalem serwisowym oferujemy możliwość utworzenia konta użytkownika. W tym celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takie jak nazwisko, adres, adres e-mail itp. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Niezbędne do realizacji usług serwisowych dane są oznaczone jako pola obowiązkowe. Wszystkie pozostałe dane podaje się dobrowolnie. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
 2. W dowolnej chwili istnieje możliwość wprowadzeniu zmian w koncie użytkownika lub przesłania żądania usunięcia.
 3. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de), o ile ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego.
 4. Wskazówki dotyczące korzystania z produktów z funkcją Connected
  Nasze produkty z funkcją Connected po zarejestrowaniu przesyłają dane pomiarowe wraz z niepowtarzalnym ID urządzenia do platformy chmurowej Microsoft Azure. Dane są w niej przetwarzane i przechowywane. Ponadto razem z danymi pomiarowymi przesyłane są dane geolokalizacyjne i analizowane za pomocą Google Geolocation API. W naszym portalu serwisowym użytkownik może odczytać te dane i wygenerować protokół. Protokół jest przechowywany przez nas.
  Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy o przetwarzanie pomiędzy naszymi klientami a ich klientami końcowymi oraz w celu sporządzenia protokołów z prac wykonanych danym narzędziem. W przypadku wyrażenia zgody, otrzymujemy dane osobowe zebrane od naszych klientów. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie. 1 lit. b RODO oraz art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO lub zgoda klienta końcowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit a RODO oraz art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorca danych
  Dane te są przekazywane do Microsoft Ireland, Netherland, Virginia, California (Azure AD B2B) lub do danej lokalizacji serwera, a w razie potrzeby także do USA lub spółek Microsoft z siedzibą w USA lub poza obszarem Europy. Świadczą one usługi wsparcia oraz usługi serwisowe dla serwerów Microsoft na terenie UE. Dlatego nie można wykluczyć, że Microsoft uzyska dostęp do Państwa danych osobowych. Poziom ochrony danych w USA nie odpowiada poziomowi ochrony danych osobowych obowiązującemu w UE.
  Dane geolokalizacyjne są przekazywane do usług geolokalizacji Google i map Google oraz do danej lokalizacji serwera Google, a także do USA lub spółek Microsoft z siedzibą w USA lub poza obszarem Europy. Świadczą one usługi wsparcia oraz usługi serwisowe dla serwerów Google na terenie UE. Dlatego nie można wykluczyć, że Google uzyska dostęp do Państwa danych osobowych. Poziom ochrony danych w USA nie odpowiada poziomowi ochrony danych osobowych obowiązującemu w UE.
  Z Microsoft i Google została zawarta indywidualna umowa zgodnie z art. 28 ust. 6 RODO. Ponadto zostały zawarte standardowe umowy UE z usługodawcami, które mają na celu zapewnienie poziomu ochrony danych właściwego dla UE. Nie można zatem wykluczyć możliwości dostępu do przetwarzanych danych poza obszarem UE.

§11 Portal rekrutacyjny (recruitment.rems.de)

 1. Zbieramy i zapisujemy dane osobowe osób aplikujących w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ogłoszone stanowiska oraz w przypadku aplikacji spontanicznych.
 2. Aby móc aplikować online w naszym portalu rekrutacyjnym na oferowane przez nas stanowiska, wymagane jest utworzenie osobistego konta użytkownika. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Dane te podaje się dobrowolnie. Udostępnione dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną jest tu art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 Federalnej ustawy o ochronie danych.
 3. Wszystkie dane z Państwa aplikacji są gromadzone i przetwarzane w celu wyboru przez nas odpowiedniej osoby na ogłoszone stanowisko. Przetwarzane przez nas dane określają Państwo samodzielnie, ponieważ to Państwo przekazują nam dane. W procesie wyboru osoby aplikującej dana aplikacja zostaje przekazana również do przełożonego danego działu. Wgląd w Państwa aplikację ma również rada zakładowa, która ma prawo współdecydowania i kontroli.
 4. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji zwieńczonego zawarciem umowy o pracę z osobą aplikującą, dane przekazane przez osobę aplikującą są przetwarzane dalej na potrzeby realizacji stosunku pracy. Podstawą prawną jest tu art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 Federalnej ustawy o ochronie danych.
 5. Szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy zostały nam przez Państwa przekazane, abyśmy mogli uwzględnić Państwa aplikację w danej formie lub istnieje taki ustawowy obowiązek. Informacje te nie są uwzględnianie w procesie aplikacji, o ile nie występuje ustawowy obowiązek w tym zakresie. Podstawą prawną jest tu art. 9 ust. 2 lit. b i e RODO.
 6. W przypadku zawarcia stosunku pracy pomiędzy Państwem a nami, możemy przetwarzać Państwa dane dalej. Przetwarzanie odbywa się wówczas w celu realizacji lub zakończenia stosunku pracy. Zatrudnienie bez podania danych przez osobę aplikującą nie jest możliwe. Podstawę prawną stanowi art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 Federalnej ustawy o ochronie danych.
 7. W przypadku zakończenia procesu rekrutacji bez zawarcia umowy z osobą aplikującą, dane udostępnione przez osobę aplikująca są usuwane w terminie do 4 miesięcy od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą są tu nasze pozostałe uprawnione interesy, np. spełnienie obowiązku udokumentowania na potrzeby ewentualnego postępowania sprawdzającego zgodność z ustawą o równym traktowaniu.
 8. Jeżeli osoba aplikująca pomimo odrzucenia jej aplikacji w procesie aplikacji chce aplikować na inne potencjalne stanowiska w przedsiębiorstwie, musi wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Dane udostępnione przez osobę aplikującą są usuwane po upływie roku od udzielenia zgody, chyba że osoba aplikująca wycofa swoją zgodę we wcześniejszym terminie. Te same zasady obowiązują w przypadku aplikacji spontanicznych.
 9. Wycofanie zgody należy przesłać na podane w § 1 adresy kontaktowe.

§12 Sklep internetowy (klienci firmowi, https://www.rems.de)

 1. Nasz sklep internetowy obsługuje wyłącznie klientów firmowych. W wybranych krajach mogą oni składać zamówienia. Do tego celu wymagane jest osobiste konto użytkownika. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Niezbędne do realizacji zamówienia dane są oznaczone jako pola obowiązkowe. Wszystkie pozostałe dane podaje się dobrowolnie. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
 2. W dowolnej chwili istnieje możliwość wprowadzeniu zmian w koncie użytkownika lub przesłania żądania usunięcia.
 3. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de), o ile ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego.

§13 Reklama wysyłana pocztą tradycyjną

W przypadku wysyłki przez nas materiałów reklamowych dotyczących naszych produktów pocztą tradycyjną, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu uzasadnionej naszym interesem wysyłki informacji i ofert. Adresaci tego rodzaju reklam mogą w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu ze skutkiem na przyszłość, np. wysyłając wiadomość na adres dataprivacy@rems.de. Odpowiednie dane osobowe zostaną w takim przypadku niezwłocznie usunięte z systemu rozsyłania reklam.

§14 Zawieranie i realizacja stosunków umownych/dostawczych

 1. W przypadku przekazania nam przez dostawców, klientów lub innych (potencjalnych) partnerów umowy danych osobowych (np. nazwiska osoby kontaktowej), przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej ze stroną umowy lub wykonania działań przedumownych.
 2. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de), o ile ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego.

§15 Przekazywanie danych osobom trzecim

 1. Państwa dane osobowe nie są przykazywane osobom trzecim w innych celach niż podane. Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim wyłącznie, jeżeli wyrażą na to Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, gdy ich przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub ochronie praw i nie istnieje powód, by zakładać, że dana osoba ma przeważający, zasługujący na ochronę interes do nieprzekazywania jej danych, a także w przypadku występowania ustawowego obowiązku przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO oraz gdy zezwalają na to przepisy i jest to niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do wypełnienia stosunku umownego. Ewentualne zlecone przez nas przetwarzanie danych osobowych na zlecenie odbywa się zgodnie z art. 28 RODO.
 2. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym, następuje zawarcie umowy z nami lub z właściwym dla Państwa lokalizacji oddziałem REMS GmbH & Co KG lub spółką koncernu REMS GmbH & Co KG, zgodnie z informacją podaną w procesie zamówienia. W razie potrzeby dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przekazujemy do oddziału/spółki koncernu odpowiedzialnej za realizację zamówienia.
 3. W wybranych krajach w ramach składanego zamówienia w naszym sklepie internetowym mają Państwo możliwość wyboru autoryzowanego dystrybutora, który będzie Państwa bezpośrednim partnerem do kontaktu na miejscu. W takim przypadku poinformujemy o tym wybranego przez Państwa autoryzowanego dystrybutora przekazując mu Państwa dane.
 4. W zakresie odbioru i wysyłki zamówień współpracujemy z zewnętrznymi firmami kurierskimi, takimi jak np. DPD, DHL. W celu realizacji usługi wysyłki przekazujemy firmom kurierskim następujące dane osobowe:
  • Imię, nazwisko
  • Adres dostawy, ewentualne dopiski
  • Numer paczkomatu (w celu dostawy do paczkomatu DHL)
  Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na dalsze przekazanie:
  • Adres e-mail (w celu powiadomienia o przesyłce)
  Podstawą prawną jest tu udzielona dobrowolnie zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

  Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na dalsze przekazanie Państwa danych osobowych, nie zostaną one przekazane do firmy kurierskiej. W takim przypadku nie będzie możliwe powiadomienie o przesyłce lub wprowadzenie zmian w dostawie przez firmę kurierską.

  W celu rezygnacji z powiadomienia o przesyłce przez zewnętrzną firmę kurierską wycofanie zgody należy przesłać bezpośrednio do firmy kurierskiej.
 5. Przetwarzamy dane osobowe jedynie w krajach, w których przepisy o ochronie danych zapewniają poziom ochrony porównywalny z obowiązującym w UE/EOG. Przekazywanie danych w niezbędnym zakresie do odbiorcy z siedzibą poza obszarem UE/EOG odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej.

§16 Płatność przez PayPal

 1. Na naszych stronach internetowych oferujemy możliwość dokonywania płatności poprzez PayPal. PayPal to system płatności internetowych należący do PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Wybierając metodę płatności przez PayPal zamówienia można opłacić bezpośrednio z konta PayPal. Oprócz tego istnieje również możliwość dokonywania płatności kartą kredytową poprzez PayPal, nawet w przypadku nieposiadania konta PayPal.
 2. Przekazujemy podane nam dane osobowe oraz dane Państwa zamówienia do PayPal w celu opłacenia kwoty faktury. Jest to z reguły Państwa nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres IP oraz pozostałe dane, które są niezbędne do realizacji płatności. Są one wykorzystywane przez PayPal przed wszystkim do sprawdzenia tożsamości i zdolności płatniczej, zarządzania płatnością oraz zapobiegania oszustwom. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
 3. Nie mamy wpływu na sposób, zakres i cele przetwarzania oraz usuwanie zebranych przez usługodawcę danych. Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, kierując go do PayPal. Sprzeciw nie dotyczy danych osobowych, które są niezbędne do realizacji płatności.
 4. Dalsze informacje na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych można znaleźć w Polityce prywatności PayPal. Jest ona dostępna pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§17 Integracja filmów YouTube

 1. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy filmy YouTube, które są zapisane i można obejrzeć w serwisie YouTube. YouTube to serwis należący do Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Po wybraniu stworzonego i zamieszczone przez nas filmu YouTube, jest on odtwarzany w „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Stanowi to elektroniczną zgodę zgodnie z art. 7 RODO. W przeciwnym razie odtworzenie nie nastąpi.
 2. Wybierając film YouTube, Google otrzymuje dane podane w § 3. Odbywa się to niezależne od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika Google czy też nie. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika Google i w momencie wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo do niego zalogowani, dane te zostają przypisane bezpośrednio do Państwa konta użytkownika Google.

  Jeżeli nie życzą sobie Państwo kojarzenia danych z Państwa kontem użytkownika Google, przed wybraniem filmu YouTube muszą Państwo wylogować się ze swojego konta użytkownika Google. Google wykorzystuje te dane do tworzenia profili użytkownika, jak również do celów reklamowych, badań rynku, a także do dopasowywania swoich stron internetowych do potrzeb użytkowników. Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia tego rodzaju profili użytkownika. Sprzeciw należy skierować bezpośrednio do Google.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO nasz uprawniony interes polegający na prezentacji naszego przedsiębiorstwa.
 4. Google przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, zapisywania oraz innych sposobów przetwarzania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Wszystkie przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub międzynarodowej organizacji podlegają odpowiednim gwarancjom, jak opisano w artykule 46 RODO. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy z Google zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b w połączeniu z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 5. Dalsze informacje na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. Informacje na temat możliwości ustawień oraz ochrony Państwa danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lub https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§18 Integracja Google Maps

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps. Google Maps to usługa oferowana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Dzięki tej usłudze możemy zamieszczać interaktywne mapy i dajemy użytkownikowi możliwość wygodnego korzystania z funkcji mapy. Ta funkcja jest standardowo zablokowana. Dopiero aktywne użycie tej funkcji powoduje jej aktywację. Stanowi to elektroniczną zgodę zgodnie z art. 7 RODO.
 2. Korzystając z funkcji mapy , Google otrzymuje dane podane w § 3. Odbywa się to niezależne od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika Google czy też nie. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika Google i w momencie wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo do niego zalogowani, dane te zostają przypisane bezpośrednio do Państwa konta użytkownika Google.

  Jeżeli nie życzą sobie Państwo kojarzenia danych z Państwa kontem użytkownika Google, przed użyciem funkcji mapy muszą Państwo wylogować się ze swojego konta użytkownika Google. Google wykorzystuje te dane do tworzenia profili użytkownika, jak również do celów reklamowych, badań rynku, a także do dopasowywania swoich stron internetowych do potrzeb użytkowników. Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia tego rodzaju profili użytkownika. Sprzeciw należy skierować bezpośrednio do Google.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO nasz uprawniony interes polegający na prezentacji naszego przedsiębiorstwa.
 4. Google przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, zapisywania oraz innych sposobów przetwarzania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Wszystkie przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub międzynarodowej organizacji podlegają odpowiednim gwarancjom, jak opisano w artykule 46 RODO. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy z Google zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b w połączeniu z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 5. Dalsze informacje na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod adresem https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. Informacje na temat możliwości ustawień oraz ochrony Państwa danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lub https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§19 Integracja BING Maps

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Bing Maps. Bing Maps to usługa oferowana przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dzięki tej usłudze możemy zamieszczać interaktywne mapy i dajemy użytkownikowi możliwość wygodnego korzystania z funkcji mapy. Ta funkcja jest standardowo zablokowana. Dopiero aktywne użycie tej funkcji powoduje jej aktywację. Stanowi to elektroniczną zgodę zgodnie z art. 7 RODO.
 2. Korzystając z funkcji mapy, Microsoft otrzymuje dane podane w § 3. Odbywa się to niezależne od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika Microsoft czy też nie. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika Microsoft i w momencie wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo do niego zalogowani, dane te zostają przypisane bezpośrednio do Państwa konta użytkownika Microsoft.

  Jeżeli nie życzą sobie Państwo kojarzenia danych z Państwa kontem użytkownika Microsoft, przed użyciem funkcji mapy muszą Państwo wylogować się ze swojego konta użytkownika Microsoft. Microsoft wykorzystuje te dane do tworzenia profili użytkownika, jak również do celów reklamowych, badań rynku, a także do dopasowywania swoich stron internetowych do potrzeb użytkowników. Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia tego rodzaju profili użytkownika. Sprzeciw należy skierować bezpośrednio do Microsoft.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO nasz uprawniony interes polegający na prezentacji partnerów handlowych w usłudze map online.
 4. Microsoft przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, zapisywania oraz innych sposobów przetwarzania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Wszystkie przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub międzynarodowej organizacji podlegają odpowiednim gwarancjom, jak opisano w artykule 46 RODO. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy z Google zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b w połączeniu z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 5. Dalsze informacje na temat sposobu i zakresu przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
 6. Informacje na temat możliwości ustawień oraz ochrony Państwa danych można znaleźć pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej informacji o ochronie danych osobowych i ich dostosowaniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualną informację o ochronie danych osobowych można pobrać z naszej strony internetowej i wydrukować.