Informacja o ochronie danych

Z naszej strony internetowej można korzystać bez potrzeby podawania danych osobowych. Gromadzimy i przechowujemy jedynie dane udostępniane nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę (typ/wersja przeglądarki, zainstalowany system operacyjny, uprzednio odwiedzana strona, adres IP, czas zegarowy zapytania do serwera). Tych danych nie jesteśmy w stanie przyporządkować do konkretnych osób. Nie przeprowadzamy kojarzenia tych danych z innymi źródłami danych. Analiza danych odbywa się po poddaniu ich anonimizacji jedynie w celach statystycznych. Zbieramy wyłącznie dane osobowe udostępniane przez użytkowników dobrowolnie na naszej stronie internetowej, np. w formularzu kontaktowym lub w ramach rejestracji online celem skorzystania z dodatkowych usług serwisu. Tego typu dane przechowujemy i wykorzystujemy z zachowaniem obowiązujących przepisów (w szczególności niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o telemediach) wyłącznie do realizacji celu będącego życzeniem osoby udostępniającej dane. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy okaże się koniecznym przekazanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu w celu realizacji celu będącego życzeniem osoby udostępniającej dane (np. urzędowi pocztowemu w przypadku zamówienia katalogów lub autoryzowanemu serwisowi REMS w celu realizacji naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej). Dalsze przechowywanie lub wykorzystywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą danej osoby i zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Mają Państwo również prawo do informacji. W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego wglądu, zablokowania, skorygowania lub usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Przypominamy, że przesyłanie do nas niezaszyfrowanych danych osobowych grozi uzyskaniem do nich nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można zwrócić się do naszego specjalisty ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe:
E-mail: dataprivacy@rems.de, Telefon: +49 7151 1707-0, Adres: REMS GmbH & Co KG, Beauftragter für Datenschutz, Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland

Cookies
 W celu optymalizacji przeglądania naszej strony internetowej wstawiamy „Cookies”. Są to małe pliki, które zostaną zapisane na Państwa twardym dysku. Jeśli mają Państwo wątpliwości, co do stosowania „Cookies”, możecie Państwo odpowiednio ustawić przeglądarkę.

Media społecznościowe
Istnieje możliwość, aby poprzez portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Google+ przekazywać, albo polecać („lubię to”) treści naszej strony internetowej, jak również przy wykorzystaniu videoportalu internetowego YouTube ogladać przez nas zainstalowane filmy. Wykorzystywanie w tym celu portali społecznościowych przez Państwa jest dobrowolne. Może to prowadzić w szczególności do tego, że używany przez Państwa adres IP i/lub Państwa dane osobowe zostaną przekazane do oferenta tych portali społecznościowych lub do osób trzecich.Proszę przestrzegać wskazówek i ustaleń oferentów tych usług dotyczących ochrony danych. Mogą je Państwo przeczytać pod następującymi adresami internetowymi:
http://de-de.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)
https://twitter.com/privacy (Twitter)
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ (YouTube/Google)
 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w