Oprogramowanie

Oprogramowanie

REMS Multi-Push

Multi-Push Update 03.30 (2017-06-21)

Postępowanie przy instalacji:
  1. Dane zaimportować
  2. zbiór ZIP rozpakować
  3. „update.bin“ zapisać w pamięci USB
  4. Pamięć USB wsunąć do gniazda USB w Multi-Push
  5. Dalej postępować zgodnie z instrukcją obsługi

Uwaga! Przed zaimportowaniem aktualizacji oprogramowania prosimy zaimportować i przeczytać aktualną instrukcję obsługi REMS Multi-Push
( http://www.rems.de/Multi-Push-BA ).
Przy aktualizacji nowego oprogramowania wszystkie dotychczas zapisane wyniki zostaną wykasowane. W przypadku gdyby były one Państwu potrzebne prosimy zapisać je przed aktualizacją na nośniku danych.
 

Download 03.40
Oprogramowanie

REMS App

REMS App pobieranie darmowe (Android / iOS).

REMS App dla Android:
Download

REMS App dla iOS:
Download

Oprogramowanie

REMS CamSys

REMS CamSys Aktualizacja (2021-05-19)

Uwaga! Przed pobraniem aktualizacji oprogramowania należy pobrać, przeczytać i przestrzegać aktualną instrukcję obsługi jednostki sterującej REMS CamSys / CamSys 2 (https://www.rems.de/CamSys-Controllereinheit-BA)

Download REMS CamSys
Oprogramowanie

REMS CamSys 2

REMS CamSys 2 Aktualizacja (2021-05-19)

Uwaga! Przed pobraniem aktualizacji oprogramowania należy pobrać, przeczytać i przestrzegać aktualną instrukcję obsługi jednostki sterującej REMS CamSys / CamSys 2 (https://www.rems.de/CamSys-Controllereinheit-BA)

Download REMS CamSys 2