Oprogramowanie

Oprogramowanie

REMS Multi-Push

Multi-Push Update 03.30 (2017-06-21)

Postępowanie przy instalacji:
  1. Dane zaimportować
  2. zbiór ZIP rozpakować
  3. „update.bin“ zapisać w pamięci USB
  4. Pamięć USB wsunąć do gniazda USB w Multi-Push
  5. Dalej postępować zgodnie z instrukcją obsługi

Uwaga! Przed zaimportowaniem aktualizacji oprogramowania prosimy zaimportować i przeczytać aktualną instrukcję obsługi REMS Multi-Push
( http://www.rems.de/Multi-Push-BA ).
Przy aktualizacji nowego oprogramowania wszystkie dotychczas zapisane wyniki zostaną wykasowane. W przypadku gdyby były one Państwu potrzebne prosimy zapisać je przed aktualizacją na nośniku danych.
 

Download 03.30
Oprogramowanie

REMS App

REMS App pobieranie darmowe (Android / iOS).

REMS App dla Android:
Download

REMS App dla iOS:
Download

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w