Supernowoczesna produkcja –gwarant produktów wysokiej jakości REMS.

Made in Germany. Macierzyste zakłady produkcyjne znajdują się w Waiblingen niedaleko Stuttgartu, w samym centrum niemieckiego zagłębia przemysłu zaawansowanych technologii. Tutaj są do dyspozycji supernowoczesne urządzenia i instalacje dla badań naukowych i rozwoju, dla produkcji i zabezpieczenia jakości.

Do tego dodać należy sztab wysoko wykwalifikowanych pracowników, będących w części jużczwartym pokoleniem zatrudnionym w REMS, a posiadających specjalistyczną wiedzę i bogactwo doświadczeń, nieodzowne dla wykonywania produktów najwyższej jakości. Jakość to dla REMS o wiele więcej niż tylko precyzja pomiarów i prawidłowe działanie. Bazuje ona na rozległym systemie zabezpieczenia jakości, począwszy od rozpoznania potrzeb rynku, poprzez obecność w procesie konstrukcji i wykonywania produktu, a na analizie jakościowej wyrobów na rynku kończąc. Poza tym jakość wyrobów jest na bieżąco kontrolowana i potwierdzana przez instytucje kontrolne, nadające wyrobom niemieckie certyfikaty GS (Geprüfte Sicherheit).

Wszystkie produkty REMS spełniają wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wypełniają odpowiednie normy europejskie w zakresie warunków technicznych wyrobów w Unii Europejskiej. Dodatkowo wszystkie produkty REMS – za wyjątkiem kilku narzędzi ręcznych, których działanie jest nieistotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – zostały sprawdzone przez niezależne instytuty kontrolne i dopuszczone do użytkowania. W ten sposób wszystkie produkty REMS wypełniają szczególnie wysokie standardy bezpieczeństwa pracy, funkcjonalności i niezawodności eksploatacji.


Nieustanne inwestowanie w wysokowydajne sterowane cyfrowo linie produkcyjne gwarantuje wyrobom REMS zaliczanie ich do najlepszych na świecie.

Elastyczne linie montażowe umożliwiają w każdej chwili przystosowanie do zapotrzebowań klientów.

REMS jest oficjalnie zakładem o najwyższym w regionie wskaźniku dokształcania personelu. Pozwala to na utrzymanie własnego know-how na wysokim poziomie.

Gęsto rozmieszczone stanowiska kontrolne podczas całego procesu produkcyjnego i daleko idące badania funkcjonalności i bezpieczeństwa działania po zakończeniu montażu gwarantują całkowity brak wad w wyrobach opuszczających fabrykę.