Umowa gwarancyjna

Umowa gwarancyjna
REMS to pierwszy niezależny od systemu producent maszyn i narzędzi, który zawarł porozumienia w sprawie przejęcia odpowiedzialności za narzędzia zaciskowe.

Umowa gwarancyjna z
Organizacją Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
zwaną dalej “ZVSHK”,
Organizacją Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
zwaną dalej "BTGA",
Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
zwaną dalej “VDKF”,
Organizacją Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
zwaną dalej “suissetec”,
Organizacje Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Bundesindustrieverband
Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Verband Deutscher
Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF), Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnikverband (suissetec) działając w interesie rzemiosła i przemysłu
podpisały z firmą REMS GmbH & Co KG & Co KG (REMS) umowy gwarancyjne
na promieniowe narzędzia zaciskowe.
■ ręczne prasy promieniowe REMS Eco-Press
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Mini-Press 14 V ACC
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Mini-Press 22 V ACC
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Mini-Press S 22 V ACC
■ elektryczne prasy promieniowe REMS Power-Press SE
■ elektrohydrauliczne prasy promieniowe REMS Power-Press
■ elektrohydrauliczne prasy promieniowe REMS Power-Press ACC
■ elektrohydrauliczne prasy promieniowe REMS Power-Press XL ACC
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Akku-Press 14 V
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Akku-Press 14 V ACC
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Akku-Press 22 V ACC
■ akumulatorowe prasy promieniowe REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
■ cęgi zaciskowe REMS
■ pierścienie zaciskowe REMS
■ cęgi zaciskowe REMS Mini
Tym samym firma REMS stała się pierwszym niezależnym od systemów producentem
maszyn i narzędzi, który podpisał umowy gwarancyjne dotyczące narzędzi
do zaciskania. Podpisanie porozumienia nastąpiło na bazie uwieńczonej sukcesem
partnerskiej współpracy firmy REMS z rzemiosłem i przemysłem, jak również
ich organizacjami.
Do świadczeń wynikających z podpisania umowy z ZVSHK uprawniona jest każda
wpisana do rejestru cechowego samodzielna firma rzemieślnicza (zwana dalej
firmą SHK), a będąca w momencie powstania szkody członkiem odpowiedniego
dla jej siedziby cechu branż: sanitarnej, grzewczej lub klimatyzacyjnej, który to
cech jest członkiem Krajowego Związku Cechów, należącego do ZVSHK.
Do świadczeń wynikających z podpisania umowy z BTGA uprawnione jest każde
przedsiębiorstwo branży budowlanej (zwane dalej “przedsiębiorstwem TGA”), a
będące w momencie powstania szkody członkiem odpowiedniego dla jego siedziby
krajowego związku przemysłu branży technicznego wyposażenia budynków,
a tym samym będące pośrednim lub bezpośrednim członkiem BTGA.
Upoważnieni do świadczeń z umowy z VDKF są wszyscy rzemieślnicy zajmujący
się chłodnictwem bądź zakłady specjalne (nazywane dalej zakład specjalny
chłodnictwa
–klimatyzacji), o ile w momencie wystąpienia szkody byli oni zrzeszeni
w VDKF.
Wszyskie przedsiębiorstwa z branży techniki budowlanej (zwane dalej „przedsiębiorstwami
TGA”), są uprawnione do świadczeń wynikających z tej umowy,
o ile w chwili powstania szkody były członkiem suissetec.
W przypadku wystąpienia błędów konstrukcyjnych, fabrycznych, materiałowych
w prasach promieniowych, bądź gdy instrukcje obsługi są błędne i spowodowałoby
to szkody po stronie zleceniodawcy, za które odpowiedzialny jest SHK Betrieb,
zakład chłodnictwa-klimatyzacji, lub TGA Przedsiębiorstwa, REMS odpowiada
niezależnie od brzmienia przepisów ustaw dodatkowo za następstwa nieszczelności
zgodnie z ustaleniami przejściowymi o odpowiedzialności.
Porozumienia w sprawie przejęcia odpowiedzialności obwiązują niezależnie od
tego, który system złączek zaciskowych jest zaciskany za pomocą odpowiednich
narzędzi zaciskowych REMS. Dany aktualny stan przydatności narzędzi zaciskowych
firmy REMS dla systemowych
połączeń zaciskowych znajduje się w Internecie:
www.rems.de → Pobieranie → Katalogi i prospekty → REMS Katalog.
Dalszymi informacjami służy Państwu nasz pracownik, pan Tomasz Żuchlewski
pod adresem: tomasz.zuchlewski@rems.de