Vzít do ruky. Porovnat. Vybrat. Pro podporu společného prodeje.

Účast na mnoha národních i mezinárodních veletrzích, reklama v odborných časopisech a rozesílky reklamních tiskovin přímo k uživatelům, jsou jako prodej podporující opatření odbornými obchody velmi ceněna.


Atraktivní prezentační systém pro výrobky REMS umožňuje odbornému obchodu optimální prezentaci výrobků REMS: vzít do ruky, porovnat, vybrat. Individuální osazení výrobky REMS následuje po přesném odsouhlasení mezi odbornými poradci REMS a odborným obchodem.

Online-informační systém www.rems.de nabízí rozsáhlé možnosti získat informace o skupině firem REMS, o výrobcích REMS a jejich možnostech použití a práce s nimi. Mimoto zde najde uživatel kompletní Online-katalog a podrobnou technickou dokumentaci, informace o aktuálních termínech veletrhů a adresy smluvních autorizovaných servisních dílen REMS, možnosti stažení prodejních podkladů, návodů, rozkresů náhradních dílů, obrázků výrobků a videí o výrobcích, možnosti objednání prodejních podkladů v různých jazykových verzích pro poštovní rozesílku, e-mail adresy zastoupení REMS a mnoho dalšího.


Výrobky REMS jsou vystavovány a předváděny na mnoha národních a mezinárodních odborných veletrzích.

Praktický pro obchod, přehledný pro zákazníka – prezentační systém pro výrobky REMS.
 
 

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w