Prohlášení o ochraně dat

Naše webové stránky můžete používat bez uvedení jakýchkoliv osobních údajů. Shromažďujeme a ukládáme pouze údaje, které nám byly automaticky zprostředkovány vaším prohlížečem (typ prohlížeče / verze prohlížeče, používaný operační systém, předtím navštívená stránka, IP adresa, čas dotazu serveru). Tyto údaje REMS nedokáže přiřadit ke konkrétním osobám. Propojení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Získané údaje jsou anonymně analyzovány pro statistické účely. Shromažďujeme navíc pouze takové osobní údaje, které uživatel našich webových stránek dobrovolně uvede, např. do uloženého kontaktního formuláře. Při ukládání a používání těchto údajů se řídíme platnou legislativou (zejména Spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o telekomunikacích) a údaje ukládáme a používáme výhradně za účelem splnění cíle požadovaného osobou, jež tyto údaje uvedla. To samé platí v případě, pokud bychom byli povinni poskytnout nám sdělené osobní údaje třetím osobám za účelem splnění cíle požadovaného osobou, jež tyto údaje uvedla (např. poštovním úřadům při objednávce katalogů nebo našim autorizovaným smluvním zákaznickým servisům REMS za účelem realizace záručních služeb a oprav). V dalším platí, že osobní údaje lze ukládat a využívat pouze s výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat. Máte kdykoli právo na informace. Vaše osobní údaje uložené v naší databázi si můžete kdykoliv zdarma vyžádat, zablokovat, opravit nebo je nechat smazat. Upozorňujeme, že v případě přenosu nezašifrovaného obsahu nelze vyloučit neoprávněný přístup ze strany třetích osob.
S veškerými žádostmi k tématu ochrany dat se můžete obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu dat. Zastihnete jej na:
E-Mail: dataprivacy@rems.de, Telefon: +49 7151 1707-0, Adresa: REMS GmbH & Co KG, Zmocněnec pro ochranu dat (Beauftragter für Datenschutz), Stuttgarter Str. 83, 71332 Waiblingen, Deutschland

 
Cookies
K optimalizaci uživatelského komfortu našich internetových stránek používáme „Cookies“. Jedná se o malé soubory, které budou uloženy na Vašem pevném disku. Pokud byste měli pochybnosti  o užití „Cookies“, můžete Váš prohlížeč odpovídajícím způsobem nastavit.

Sociální média
Existuje pro Vás možnost sdílet obsah našich internetových stránek přes sociální sítě Facebook, Twitter nebo Google+ nebo je doporučit („líbí se mi“) jakož shlédnout námi nastavené filmy použitím internetového videoportálu YouTube . Příslušné použití takových služeb třetích osob je Vaším prostřednictvím dobrovolné. Může vést k tomu, že bude především Vámi používaná IP-adresa a/nebo osobní údaje sděleny na prodávající těchto sociálních sítí nebo na třetí osoby. Prosím dbejte do té míry pokyny a ustanovaní k ochraně dat poskytovatelů těchto služeb. Tyto můžete shlédnout pod následujícími internetovými adresami:
http://de-de.facebook.com/about/privacy/ (Facebook)
https://twitter.com/privacy (Twitter)
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy (YouTube/Google)
 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w