Software

Software

REMS Multi-Push

Multi-Push Update 03.30 (2017-06-21)
Postup při stahování:
  1. Stáhněte soubor
  2. Rozbalte ZIP-soubor
  3. „update.bin“ uložte na USB-Stick
  4. USB-Stick natrčte do USB-zdířky stroje Multi-Push
  5. Další postup viz Návod k použití REMS Multi-Push

Pozor! Před stažením aktualizace softwaru si stáhněte aktuální návod k použití REMS Multi-Push (http://www.rems.de/Multi-Push-BA), přečtěte si ho a dodržujte ho. Při aktualizaci  softwaru budou všechny dosavadní výsledky proplachovacích a zkušebních programů smazány. Pokud budete tyto ještě potřebovat, přeneste je před vlastní aktualizací softwaru přes USB-Stick na Váš PC.

Download 03.30 (91 KB)
Software

REMS App

Stáhněte si zdarma REMS App (Android / iOS).

REMS App pro Android:
Download

REMS App pro iOS:
Download

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w