Vysoce moderní výroba – Garant kvalitních výrobků REMS.

Made in Germany. Vlastní výrobní závody firmy se nachází ve Waiblingenu u Stuttgartu, v centru německého High-Tech-průmyslu. Zde jsou k dispozici pro výzkum, vývoj, výrobu a zajištění kvality vysoce moderní zařízení a přístroje. Navíc je zde i kádr vysoce kvalifikovaných spolupracovníků, z nichž někteří u společnosti REMS pracují již 4. generaci a disponují speciálními znalostmi a zkušenostmi, nezbytnými pro výrobu kvalitních výrobků.

Kvalita je pro REMS mnohem víc, než jen rozměrová přesnost a funkce. Opírá se o rozsáhlý systém zajištění kvality, který začíná pochopením potřeb trhu, provází produkt během vývoje a výroby a uzavírá se systematickými analýzami kvality na trhu. Mimoto je kvalita výrobních postupů pravidelně sledována a potvrzována zkušebními ústavy, které udělují značku přezkoušené bezpečnosti GS.

Všechny výrobky REMS odpovídají bezpečnostním a protiúrazovým předpisům a splňují příslušné aktuální evropské normy dle nařízení směrnic Evropského společenství. Navíc jsou všechny výrobky REMS – s výjímkou některého bezpečnostně nerelevantního ručního nářadí přezkoušeny a schváleny nezávislými zkušebními ústavy. Všechny výrobky REMS tak splňují zvláště vysoký standard pracovní, funkční a provozní bezpečnosti.

 


Permanentní inovační proces a investice do výkonných CNC-výrobních systémů se starají o to, že výrobky REMS patří k těm nejlepším na světě.

Flexibilní montážní linky umožňují kdykoli přizpůsobení požadavkům zákazníka.

REMS je v poměru k počtu zaměstnanců největší firmou vychovávající nové pracovní síly v celém regionu. Takto se daří vlastní know-how udržet na vysokém niveau.

Hustě, časově blízce definované zkušební intervaly během celého výrobního procesu a rozsáhlé funkční a bezpečnostní zkoušky  po uskutečněné montáži zajišťují, že výrobní závod neopustí žádný chybný výrobek.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w