Impresum

REMS GmbH & Co KG
Stuttgarter Straße 83
D-71332 Waiblingen

Telefon +49 7151 1707-0
Telefax +49 7151 1707-110
E-mail info@rems.de
Internet www.rems.de

Sídlo Waiblingen
Obvodní soud Stuttgart HRB 728253
Daňové identifikační číslo: DE259146804

Zplnomocněný k zastupování:

Föll GmbH
Sídlo Waiblingen
Obvodní soud Stuttgart HRB 260321
Jednatelé:
Dr.-Ing. Christoph Föll-Laubengeiger
Dr.-Ing. Rudolf Wagner

Dodáváme výhradně na základě našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, které si u nás můžete vyžádat.

Výkresy, zobrazení, míry, hmotnosti, normy a ostatní údaje jsou nezávazné. Pod uvedeným výkonem se vždy rozumí příkon. Změny vyhrazeny.

Tato internetová prezentace je chráněna autorským právem. Práva z něj vyplývající, především překlad, dotisk, reprodukování obrázků, radiové vysílání, reprodukování fotomechanickou nebo podobnou cestou a ukládání na zařízeních pro zpracování dat, jsou vyhrazena, a to také při využití jen jejích částí.

Prodej pouze prostřednictvím odborného obchodu.

Upozornění o ručení

Přes pečlivou kontrolu obsahu neručíme za obsah externích propojení.
Za obsah propojených stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w