Den topmoderne produktion – garanten for kvalitetsprodukterne fra REMS.

Made in Germany. Vore egne fabrikker ligger i Waiblingen ved Stuttgart, midt i den tyske high-techindustris centrum. Her er topmoderne anlæg og indretninger til rådighed for forskning og udvikling, for produktion og kvalitetssikring. Dertil kommer en stab af højt kvalificerede medarbejdere, som til dels arbejder hos REMS i 4. generation og ligger inde med den specielle viden og erfaringsrigdom, som er uomgængelig ved fremstillingen af kvalitetsprodukter.

For REMS er kvalitet langt mere end præcise mål og funktion. Den er baseret på et omfattende kvalitetssikringssystem, der starter med en analyse af markedets behov, følger produktet fra udvikling til færdiggørelse og omfatter systematiske kvalitetsanalyser på markedet. Derudover overvåges og godkendes kvaliteten i produktionsforløbene jævnligt af kontrolinstanser, som udsteder GS-sikkerhedsmærket.

Alle produkter fra REMS lever op til sikkerhedsbestemmelserne og reglerne om forebyggelse af ulykker og opfylder de gældende europæiske normer ifølge bestemmelserne i EU-retningslinjerne. Desuden er alle produkter fra REMS – med undtagelse af nogle ikke sikkerhedsrelevante håndværktøjer – afprøvet og godkendt af uafhængige kontrolinstanser. Alle produkter fra REMS lever således op til en særlig høj standard af arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed.Permanente procesinnovationer og investeringer i avancerede CNC-produktionssystemer sørger for, at REMS produkter er blandt de bedste i verden.


Fleksible montagelinjer muliggør tilpasning til kundernes behov når som helst.


Snævert definerede kontrolintervaller under hele produktionsprocessen og omfattende funktions- og sikkerheds - kontroller efter endt montering sikrer, at intet fejlbehæftet produkt forlader fabrikken.


Set i forhold til medarbejderstaben er REMS den største uddannelsesarbejdsplads i regionen. Derfor er det muligt at holde vores eget know-how på et højt niveau.