Databeskyttelse

Bemærkninger om databehandling og privatlivspolitik

Vi glæder os over din interesse for vores virksomhed og vores internetside. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Det vil vi i det følgende uddybe mere detaljeret:

Indsamling og opbevaring af personoplysninger, karakteren af og formålet med deres anvendelse

Besøg på vores websites

Ved besøg på vores websites sendes der automatisk oplysninger til vores server fra den browser, som du anvender. De gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger registreres herved uden din medvirken og gemmes indtil den automatiske sletning: Den anmodende computers IP-adresse, dato, klokkeslæt og URL for tilgangen, URL for siden du kom fra (referrer-URL), user-agent (f.eks. anvendt browsernavn og browserversion). Disse oplysninger kan behandles af os, for at gøre en gnidningsfri opbygning af forbindelsen, en komfortabel anvendelse af websitet mulig samt til analyse af systemsikkerhed og -stabiltitet.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er artikel 6, stk.1, første punktum, litra f i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR.). Vores legitime interesse afledes af de ovennævnte formål for dataindsamling. Vi anvender aldrig de indsamlede oplysninger med henblik på at drage konklusioner om din person. Leveringen af sådanne personoplysninger om dig, når du besøger websitet, er ikke påkrævet ved lov eller en kontrakt, den er frivillig og tjener kun de ovennævnte formål. Vi anvender cookies ved besøg på vores websites. Nærmere forklaringer om dette får du i denne privatlivspolitik.

Anvendelse af vores kontaktformular, bestilling af reklamemateriale

På vores website giver vi dig mulighed for at tage kontakt til os gennem en formular. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. Behandlingen af oplysninger med henblik på henvendelse til os sker i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i at besvare dit anliggende. Hvis din henvendelse har til hensigt at indgå en aftale gælder desuden retsgrundlaget iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b i GDPR. De personoplysninger, som vi indsamler til brug for kontaktformularen, slettes automatisk efter afslutningen af den anmodning, du har foretaget, forudsat at det ikke er i modstrid med lovmæssige opbevaringspligter.

Du kan bestille reklamemateriale via en formular på vores website. Hvilke oplysninger der indsamles herved, fremgår af formularen. Behandlingen af oplysninger sker iht. artikel 6, stk.1, første punktum, litra f i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i behandlingen af dit anliggende samt iht. Artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR til gennemførelse af forudgående kontraktforanstaltninger. De personoplysninger, som vi indsamler, slettes automatisk efter forsendelsen af det anmodede materiale, forudsat at det ikke er i modstrid med lovmæssige opbevaringspligter.

Tilmelding til vores nyhedsbrev, samtykke til reklame

Forudsat at du har givet samtykke hertil, anvender vi på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR den e-mailadresse, som du har givet os, til fra tid til anden at tilsende dig nyhedsbreve om vores produkter eller tjenesteydelser, som muligvis er interessante for dig. Dit samtykke kan altid trækkes tilbage, f.eks. direkte via opsigelseslinket, som er indeholdt i den relevante e-mail eller, hvis du har en brugerkonto hos os, under https://www.rems.de/subscriptions/manage. Vi sletter i dette tilfælde straks din e-mailadresse fra vores nyhedsbrev-distribution.

Deltagelse i kampagner

På vores website har du mulighed for at deltage i konkurrencer eller andre af vores virksomheds kampagner. En forudsætninger herfor er oprettelsen af en personlig brugerkonto. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. Leveringen af disse oplysninger er frivillig. Databehandling med henblik på oprettelse af en brugerkonto og behandling af din deltagelse i en kampagne udføres iht. § 6, stk. 1, 1. punktum, litra b, GDPR, til opfyldelse af en kontrakt indgået med dig eller for at gennemføre kontraktlige foranstaltninger baseret på din registrering eller deltagelse i den respektive kampagne samt iht. § 6, stk. 1, 1. punktum litra f, GDPR på grundlag af vores legitime interesse i at levere information og tilbud tilpasset til dine interesser. Leveringen af sådanne personoplysninger om dig er ikke påkrævet ved lov eller en kontrakt, men er nødvendig, hvis du ønsker, at vi opretter en brugerkonto for dig eller at vi behandler din deltagelse. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de), forudsat at det ikke er i modstrid med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.

Oprettelse af en brugerkonto (Service-Portal https://www.rems.de)

På vores Service-Portal har du mulighed for at oprette en personlig brugerkonto, så du har adgang til vores tjenesteydelser uden at skulle indtaste dine oplysninger flere gange. Hvilke oplysninger der indsamles herved, fremgår af formularen. Behandlingen af dine data med henblik på oprettelse af en brugerkonto sker iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a i GDPR på grundlag af dit frivillige samtykke el. iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b i GDPR til hhv. opfyldelse af en indgået aftale med dig eller til gennemførelse af forudgående kontraktforanstaltninger på grund af din henvendelse. Leveringen af sådanne personoplysninger om dig er ikke påkrævet ved lov eller en kontrakt, men er nødvendig, hvis du ønsker, at vi opretter en brugerkonto for dig, eller at vi behandler dit anliggende. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de), forudsat at det ikke er i modstrid med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.

Oprettelse af en brugerkonto (Recruitment-Portal )

På vores Recruitment-Portal har du mulighed for at oprette en personlig brugerkonto, så du kan sende en online ansøgning til os uden at skulle indtaste dine oplysninger flere gange. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. Leveringen af disse oplysninger er frivillig. Behandlingen af dine data med henblik på oprettelse af en brugerkonto og behandlingen af din ansøgning sker iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a i GDPR på grundlag af dit frivillige samtykke el. iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b i GDPR til hhv. opfyldelse af en indgået aftale med dig eller til gennemførelse af forudgående kontraktforanstaltninger på grund af din registrering eller ansøgning. Hvis du frivilligt meddeler os særlige kategorier af personoplysninger iht. artikel 9, stk. 1 i GDPR (f.eks. om et handicap, helbredsoplysninger, som er relevante for erhvervsevnen), eller vi som en del af ansøgningsprocessen spørger om sådanne oplysninger, foretages behandlingen af disse oplysninger på grundlag af artikel 9, stk. 2, litra a eller litra b i GDPR. Leveringen af sådanne personoplysninger om dig er ikke påkrævet ved lov eller en kontrakt, men er nødvendig, hvis du ønsker, at vi opretter en brugerkonto for dig eller at vi behandler din ansøgning. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de). Hvis der ikke opstår et ansættelsesforhold, sletter vi også dine oplysninger. Dette sker senest seks måneder efter afslutningen af din ansøgning, så vi kan opfylde vores forpligtelse til at fremlægge bevismateriale i overensstemmelse med den generelle ligebehandlingslov. Hvis der er foretaget en godtgørelse af rejseudgifter, finder en arkivering sted efter udløbet af de handels- og skatteretlige opbevaringsfrister.

Reklame pr. post

Hvis vi udsender reklamemateriale om vores produkter pr. post, sker en sådan behandling af personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR om forsendelse af interesserelaterede informationer og tilbud. Adressater for sådanne reklamer kan altid gøre indsigelse mod behandling af deres oplysninger til sådanne formål i fremtiden, f.eks. ved at sende en e-mail til dataprivacy@rems.de. De relevante oplysninger sletter vi så straks fra vores distribution.

Indgåelse og gennemføring af kontrakt-/leveringsforhold

Hvis leverandører, kunder eller andre (potentielle) kontraktpartnere giver os personlige oplysninger (f.eks. navnet på den ansvarlige kontaktperson) behandler vi sådanne data på grundlag af artikel 6, stk. 1, 1. punktum , litra b, GDPR om gennemførelse af en kontrakt indgået med kontraktpartneren eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontraktforhold. Levering af personoplysninger er ikke påkrævet ved lov eller kontrakt, men kan være nødvendigt for at gennemføre kontraktforholdet. De personlige oplysninger, som vi således har indsamlet, sletter vi, for så vidt sletningen ikke er i konflikt med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.

Datasikkerhed

Vores websites anvender en SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Når du opretter en krypteret session, afhænger krypteringsstyrken af webbrowserens kapacitet, webserverens SSL-certifikat og klientens operativsystem. Krypteringen kan genkendes på den lukkede gengivelse af nøglesymbolet eller låsesymbolet i adresselinjen i din browser. Vi træffer også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller totalt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres fortløbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Videregivelse af oplysninger til tredjepart

En videreformidling af din personoplysninger til tredjepart til andre end de ovennævnte formål finder ikke sted. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart, hvis du iht. artikel 6, stk. 1. første punktum, litra a i GDPR har givet dit udtrykkelig samtykke hertil, videregivelsen iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares og der ikke er grund til antagelse om, at du har en overvejende berettiget interesse i at dine oplysninger ikke videregives, i tilfælde af at der findes en lovmæssig forpligtelse til videregivelsen iht. artikel 6, stk. 1, første punktum litra c i GDPR, såfremt dette er lovmæssigt tilladt og iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra b, GDPR nødvendigt for afviklingen af kontraktforhold med dig. Såfremt en tredjepart optræder for os som databehandler, sker dette i henhold til artikel 28 i GDPR.

Cookies, social media og online-tjenester tilhørende tredjepart

Cookies

Vi anvender cookies på vores websites. Herved er der tale om små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på den enhed (laptop, tablet, smartphone eller lign.), når du besøger vores website. I denne cookie gemmes oplysninger, som resulterer af sammenhængen med den specifikt anvendte enhed. Det betyder dog ikke, at vi dermed opnår kendskab til din identitet. Anvendelsen af cookies har på den ene side til formål gøre brugen af vores tilbud bedre for dig. Således anvender vi såkaldte session-cookies, til at genkende, at du allerede har besøgt det enkelte indhold på vores website. Dette slettes automatisk, når du forlader vores website. Derudover anvender vi til optimering af brugervenligheden temporære cookies, som gemmes i et bestemt fastlagt tidsrum på din enhed. Besøger du vores website igen for at anvende vores tjeneste, genkendes det automatisk, at du allerede har besøgt os før, og hvilke indtastninger og indstillinger du har udført, for at du ikke skal udføre disse igen.

Oplysningerne, som behandles af cookies, er nødvendige for de nævnte formål om beskyttelse af vores legitime interesser samt tredjeparts iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog altid konfigurere din browser sådan, at der ikke gemmes nogen cookies på din computer, eller så der altid vises en bemærkning, før der oprettes en ny cookie. Den fuldstændige deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan benytte alle funktion på det enkelte website.

Social Media

Vi anvender på vores website på grundlag af artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR såkaldte social media plug-ins fra de sociale netværk Facebook, Twitter, Google+ og Instagram. Det underliggende kommercielle formål repræsenterer en legitim interesse i henhold til GDPR.

Ved dit besøg på vores website er knapperne fra disse social media plug-ins som standard deaktiveret, dvs. vi sender ikke nogen oplysninger til de enkelte sociale netværk uden din medvirken. Før du kan bruge disse knapper, skal du aktivere dem med et klik. Knapperne forbliver aktive, indtil du deaktiverer dem igen eller sletter dine cookies. Yderligere oplysninger om cookies finder du i vores bemærkninger om cookies. Hvis du deler eller anbefaler indhold fra vores websites, sker dette altid frivilligt. Det kan især resultere i overførsel og opbevaring af din anvendte IP-adresse og/eller andre personoplysninger til udbyderen af disse tjenester eller til tredjeparter. Dette kan ske på servere udenfor den Europæiske Union. Efter aktiveringen af en knap kan det tilsvarende sociale netværk allerede indsamle oplysninger, uafhængigt af om du interagerer med knappen. Hvis du er logget ind på et socialt netværk, kan det tilordne dit besøg på vores enkelte websites til din brugerkonto. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at indsamlede oplysninger fra dit besøg på vores website knyttes sammen med dine gemte medlemsoplysninger, må du ikke aktivere knapperne til social media plug-ins’ene. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de oplysninger, som indsamles af de sociale netværk med deres knapper. Formålet og omfanget af indsamlingen af oplysninger og den videre behandling og anvendelse af oplysninger, som foretages af de enkelte social netværk samt dine rettigheder i denne sammenhæng og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv, kan du læse mere om i de nedenstående links til de enkelte sociale netværks privatlivspolitikker.

Facebook (udbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter (udbyder: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA und Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland): https://twitter.com/privacy

Google+ (Udbyder: Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram (Udbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube

På vores website har vi til reklamemæssige formål integreret indhold fra YouTube på grundlag af artikel 6, stk.1, første punktum, litra f i GDPR. Operatør af siden er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en af vores websites med YouTube-indhold, oprettes en forbindelse til serverne hos YouTube, som kan være placeret uden for den Europæiske Union. Dermed modtager YouTube-serveren oplysninger om, hvilke af vores websites du har besøgt. Enhver af dine anvendelser af YouTube’s tjenester sker frivilligt. Det kan især resultere i overførsel og opbevaring af din anvendte IP-adresse og/eller andre personoplysninger til YouTube eller til tredjeparter. Dette kan ske på servere udenfor den Europæiske Union. Hvis du logger ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at tilordne din surf-adfærd direkte til din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge ud fra din YouTube-konto. Yderligere oplysninger om omgangen med brugeroplysninger finder du i privatlivspolitikken fra YouTube under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Maps

Vi anvender til det behovsbaserede design af vores websites iht. til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f det af Google udbudte produkt Google Maps til at vise geografiske informationer visuelt. Ved anvendelsen af Google Maps indsamler, behandler og anvender Google også oplysninger om de besøgendes brug af kortfunktionerne, hvilket også kan ske på servere uden for den Europæiske Union. Yderligere oplysninger om Googles behandling af oplysninger kan du finde i Googles privatlivspolitik (https://policies.google.com/privacy ). Der kan du også foretage ændringer i dine personlige privatlivsindstillinger i centret for privatlivsbeskyttelse.

Google Web Fonts

Vi anvender til det behovsbaserede design af vores websites iht. til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f det af Google udbudte produkt Web Fonts til visning af skrifttyper. For en korrekt visning af tekster henter din browser ved åbningen af en internetside nødvendige Google Web Fonts i din browsercache. Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, vises siden muligvis ikke korrekt. Ved anvendelsen af Google Web Fonts kan Google indsamle, behandle og anvende oplysninger om dit besøg på vores webside, hvilket også kan ske på servere uden for den Europæiske Union. Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan du finder på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik (https://policies.google.com/privacy). Der kan du også foretage ændringer i dine personlige privatlivsindstillinger i centret for privatlivsbeskyttelse.

Dine rettigheder som registreret

Jf. artikel 15 i GDPR kan du forlange at få indsigt om vores behandling af dine personoplysninger. Især kan du forlange indsigt i formålet med behandlingen, kategorierne af personoplysningerne, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller bliver offentliggjort overfor, den planlagte opbevaringstid, den eksisterende ret til berigtigelse, til sletning, til begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en klageret, dine oplysningers oprindelse, hvis vi ikke selv har indsamlet dem, samt eksistensen af en automatiserede afgørelser inklusiv profiling og evt. meningsfulde oplysninger om deres detaljer. Jf. artikel 16 i GDPR har du ret til at forlange en omgående berigtigelse af forkerte oplysninger eller at ufuldstændige oplysninger bliver fuldstændiggjort. Jf. artikel 17 i GDPR kan du forlange sletningen af de personoplysninger, som er gemt hos os, såfremt behandlingen ikke er påkrævet til at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af samfundsmæssige interesser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Jf. artikel 18 GDPR kan du forlange, at behandlingen af dine data begrænses, såfremt rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletningen og vi ikke længere har brug for oplysninger, men skal bruge dem for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller du iht. artikel 21 i GDPR har gjort indsigelse mod behandlingen. Jf. artikel 20 i GDPR har du ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os og har ret til at forlange, at disse oplysninger transmitteres til en anden dataansvarlig. Jf. artikel 7, stk. 3 i GDPR kan du til enhver tid trække dit samtykke overfor os tilbage. Dette medfører, at vi i fremtiden ikke kan udføre den behandling af oplysninger, som beroede på samtykket. Jf. artikel 77 i GDPR har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. I reglen kan du hertil henvende dig til en tilsynsmyndighed på dit sædvanlige opholdssted eller vores forretningssted.

Ret til indsigelse

Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af legitim interesse iht. artikel 6, stk. 1, første punktum, litra f i GDPR, har du jf. artikel 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation eller gøre indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som omsættes af os uden oplysning om en særlig situation. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigelse eller tilbagetrækning af dit samtykke, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til dataprivacy@rems.de.

Den dataansvarliges oplysninger

Denne privatlivspolitik gælder for databehandling udført af:

Ansvarlig: REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de

Vores forretningsmæssige dataansvarlige kan du kontakte pr. e-mail på dataprivacy@rems.de eller pr. post til REMS GmbH & Co KG, Datenschutzbeauftragter, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

Vi forbeholder os retten til at tilpasse denne privatlivspolitik til de aktuelle, faktiske og retmæssige krav. Du kan til hver en tid hente og printe den aktuelt gældende privatlivspolitik på vores website.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w