Databeskyttelse

§1 Information om behandling af personoplysninger

 1. I det følgende informerer vi om behandlingen af personoplysninger ved brug af vores websider. Personoplysninger er alle oplysninger, der relaterer til dig som person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, brugeradfærd, IP-adresse.
 2. Ansvarlig iht. art. 4 stk. 7 persondataforordningen (GDPR) er:
  REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de
 3. Du kan skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående postadresse med tilføjelsen "Datenschutzbeauftragter" eller pr. mail på e-mailadressen:
  dataprivacy@rems.de

§2 Den registreredes rettigheder

 1. Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger:
  • Ret til indsigt (art. 15 GDPR),
  • Ret til berigtigelse og sletning (art. 16 og 17 GDPR),
  • Ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR),
  • Ret til indsigelse mod behandling (art. 21 GDPR),
  • Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR).
 2. Du har derudover ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger (art. 77 GDPR).
 3. Ret til indsigelse
  Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af legitim interesse iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR, har du jf. artikel 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation eller gøre indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som omsættes af os uden oplysning om en særlig situation. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigelse eller tilbagetrækning af dit samtykke, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til dataprivacy@rems.de.

§3 Registrering af personoplysninger ved besøg på vores webside

 1. Ved rent informativ brug af websiderne, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller sender os anden information, registrerer vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Når du besøger vores websider, registrerer vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig vores webside og garantere stabiliteten og sikkerheden på websiderne (retsgrundlaget er art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR):
  • IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
  • Tidszonedifference til Greenwich Mean Time (GMT)
  • Indholdet i anmodningen (konkret side)
  • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
  • den overførte datamængde
  • Webside, hvorfra anmodningen kommer
  • Browser
  • Styresystem og dets grænseflade
  • Browsersoftwarens sprog og version
 2. Udover de ovenfor nævnte data gemmer vores websider cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk af din browser, og bruges af webstedet (som i det her tilfælde er os) til at registrere bestemte informationer. Cookies kan ikke udføre nogen programmer og heller ikke overføre virus til din computer. De anvendes til at gøre websiden mere brugervenlig og effektiv.
 3. Brugen af cookies:
  1. Vores webside bruger følgende typer af cookies, hvis omfang og funktionsmåde beskrives i det følgende
   • Transiente cookies (se b)
   • Persistente cookies (se c)
   • Tredjepartscookies (se d)
  2. Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Herunder hører særligt session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-ID, som anvendes til at knytte forskellige forespørgsler fra din browser sammen med hele sessionen. Derved kan din computer identificeres igen, når du vender tilbage til vores webside. Session-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.
  3. Persistente cookies slettes automatisk efter en forudbestemt varighed, hvilket kan variere afhængigt af cookien. Du kan til hver en tid slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.
  4. Tredjepartscookies tilbydes af andre tredjepartsudbydere, som ikke er ansvarlige for websiden. Disse bruges til identificering af rækkeviddemålinger og markedsføringsformål. Disse sættes kun, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil eller selv frigør tredjepartsindhold via det pågældende symbol på websiden (f.eks. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 4. Du kan konfigurere din browser-indstilling efter dine ønsker og f.eks. afvise registreringen af tredjepartscookies eller alle cookies. Vi henviser til, at du ved at afvise cookies muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne webside.

§4 Yderligere funktioner og tilbud fra vores websider (serviceportal, rekrutteringsportal eller webshop)

 1. Ud over den rent informative anvendelse af vores websider tilbyder vi forskellige ydelser, som du kan gøre brug af. For at gøre brug af disse ydelser, vil du som regel skulle oplyse yderligere personoplysninger, som vi skal bruge for at kunne tilbyde dig den pågældende ydelse.
 2. For at kunne tilbyde nogle ydelser gør vi brug af eksterne tjenesteudbydere. De er blevet omhyggeligt udvalgt og er bundet af vores anvisninger.
 3. Såfremt vores tjenesteudbydere eller partnere har sæde uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) informerer vi dig om konsekvensen af dette i beskrivelsen af det enkelte tilbud.

§5 Tilbagetrækning af samtykke eller indsigelse mod behandling af dine data

 1. Hvis du har givet os dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke har effekt på fremtidige behandlinger, og dine personoplysninger vil derfor ikke længere blive behandlet fra dette tidspunkt.
 2. Såfremt behandlingen af dine personoplysninger støtter på interesseafvejningen, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, når behandlingen ikke er nødvendig for opfyldelse af en ordre hos os, hvilket beskrives nærmere nedenfor. Ved udøvelse af en sådan indsigelse beder vi om en forklaring til årsagen til, hvorfor du ikke ønsker dine personoplysninger af os. I tilfælde af en begrundet indsigelse kontrollerer vi forholdet og vil enten indstille eller tilpasse databehandlingen eller gøre opmærksom på de legitime grunde til, at vi vil fortsætte behandlingen af dine personoplysninger.
 3. Du kan naturligvis til hver en tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til annonce- og reklameformål.
 4. Indsigelsen eller tilbagetrækningen af dit samtykke skal rettes til de i § 1 nævnte kontaktadresser.

§6 SSL- og TLS-kryptering

 1. Vi bruger SSL- og TLS-kryptering på vores websider af hensyn til sikkerheden og til beskyttelse af overførslen af fortroligt indhold. På den må kan du sende forespørgsler via kontaktformularen eller ordrer sikkert via vores webside. Du kan genkende en SSL- eller en TLS-kryptering på tilføjelsen "https://" i adresselinjen i internetbrowseren samt et låssymbol ved siden af.
 2. Hvis SSL- og TLS-krypteringen af aktiveret, kan der sendes data via websiden til os, uden at de kan læses af tredjemand.

§7 E-mailkontakt og brug er kontaktformularen, bestilling af reklamematerialer

 1. Du kan kontakte os via kontaktformularen eller via den oplyste e-mailadresse. I den forbindelse behandles personoplysninger som navn, e-mailadresse og/eller telefonnummer. De her af dig oplyste data behandler vi udelukkende til at tage kontakt til dig og til behandling af din forespørgsel.
 2. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR vores legitime interesse i at tage kontakt og behandle din forespørgsel.
 3. Hvis forespørgslen via kontaktformularen eller e-mailen resulterer i indgåelse af en kontrakt, så er de data, der er stillet til rådighed, nødvendige til opfyldelse af en kontakt. Retsgrundlaget for dette er art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR.
 4. Du kan bestille reklamemateriale via en formular på vores webside. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. Databehandlingen sker iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i behandling af din forespørgsel samt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR til gennemførelse af foranstaltninger til kontraktindgåelsen.

  De af os indsamlede personoplysninger slettes automatisk efter fremsendelse af de anmodede dokumenter, såfremt en lovmæssig fastsat opbevaringspligt ikke er i strid hermed, eller hvis du har givet dit samtykke til yderligere behandling af dine personoplysninger.
 5. Personoplysningerne, der stilles til rådighed til ovennævnte formål behandles, indtil der ikke længere er behov for dem, eller du trækker dit samtykke til behandling af oplysningerne tilbage. Formålet bortfalder, når brugerens forespørgsel er besvaret og formålet med henvendelsen er afsluttet.
 6. Indsigelsen eller tilbagetrækningen af dit samtykke skal rettes til de i § 1 nævnte kontaktadresser.

§8 Indstillinger til modtagelse af e-mails (subscriptions)

 1. På vores websider tilbyder vi dig muligheden for at foretage forskellige indstillinger til modtagelse af e-mails, f.eks. modtagelse af informationer om og tilbud på produkter og tjenesteydelser. Ønsker du at modtage e-mails fra os, vil der blive registreret personoplysninger. Din e-mailadresse er nødvendig for at kunne sende informationer og tilbud til dig.
 2. Såfremt du ikke er logget ind på din brugerkonto, bruger vi den såkaldte Double-Opt-In-procedure. Til dette sender vi en mail til den af dig oplyste e-mailadresse med et bekræftelseslink. Ved at klikke på dette link bliver dine indstillinger om modtagelse af e-mails aktive og tidspunktet for aktiveringen registreres. Disse data fungerer som dokumentation for ændringen af dine indstillinger vedr. modtagelse af e-mails og til afsløring af et muligt misbrug af dine personoplysninger.
 3. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR. Du kan til hver en tid trække dit samtykke til modtagelse af e-mails tilbage. Du kan rette din tilbagetrækning af dit samtykke til kontaktadresserne i § 1 eller ved at klikke på afmeldelinket i den enkelte e-mail. Hvis du har en brugerkonto hos os, kan du til hver en tid se, ændre eller tilbagekalde dine samtykker på https://www.rems.de/subscriptions/manage.

§9 Deltagelse i kampagner

 1. På vores website har du mulighed for at deltage i konkurrencer eller andre kampagner fra vores virksomhed. En forudsætning herfor er oprettelsen af en personlig brugerkonto. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. Videregivelse af disse oplysninger er frivillig.
 2. Databehandling med henblik på oprettelse af en brugerkonto og behandling af din deltagelse i en kampagne sker iht. § 6, stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR, til opfyldelse af en kontrakt indgået med dig eller for at gennemføre kontraktlige foranstaltninger baseret på din registrering eller deltagelse i den pågældende kampagne.
 3. Du har altid mulighed for at foretage ændringer i brugerkontoen eller at slette den.
 4. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de), forudsat, at det ikke er i modstrid med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.

§10 Serviceportal (service.rems.de)

 1. Vi tilbyder brugere og besøgende af vores serviceportal muligheden for at oprette en brugerkonto. I den forbindelse er det nødvendigt at registrere og behandle personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse osv. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. De oplysninger, der er nødvendige at oplyse, er markeret som obligatoriske felter. Det er frivilligt at oplyse alle andre data. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR.
 2. Du har altid mulighed for at foretage ændringer i brugerkontoen eller at slette den.
 3. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de), forudsat, at det ikke er i modstrid med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.
 4. Henvisninger til brugen af produkter med Connected-funktion
  Efter registreringen sender vores produkter med Connected-funktion måledata sammen med det unikke enheds-id til Microsoft Azure Cloud. Her behandles og gemmes dataene. Derudover overføres data til geolokalisering sammen med måledataene og evalueres via Google Geolocation API. Brugeren kan hente disse data og generere en protokol via vores serviceportal. Protokollen gemmes hos os.
  Indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker for at gennemføre arbejdsaftalen mellem vores kunde og dennes slutkunder samt til oprettelse af protokoller over de arbejder, der er udført med det anvendte værktøj. Såfremt slutkunden har givet sit samtykke, modtager vi de personoplysninger, der er registreret af vores kunder. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden til opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR samt art. 49 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR henholdsvis slutkundens samtykke iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., 1 litra a i GDPR samt art. 49 stk. 1, 1. pkt., 1 litra a i GDPR.
 5. Modtagere af data
  Dataene overføres til Microsoft Irland, Holland, Virginia, Californien (Azure AD B2B) eller den respektive serverplacering, men også til USA eller Microsoft-virksomheder i USA eller uden for Europa. Disse leverer support- og vedligeholdelsestjenester til Microsoft-servere inden for EU. Det kan derfor ikke udelukkes, at Microsoft USA får adgang til dine personoplysninger. Fra et databeskyttelsesretligt synspunkt er USA ikke et sikkert tredjeland med tilsvarende databeskyttelsesniveau som i EU.
  Geodataene overføres til Google Geolocation-tjenesten og Google Maps-tjenesten samt Googles respektive serverplacering, men også om nødvendigt til USA eller Google-virksomheder i USA eller uden for Europa. De leverer support og vedligeholdelsestjenester til Googles servere inden for EU. Det kan derfor ikke udelukkes, at Google USA får adgang til dine personoplysninger. Fra et databeskyttelsesretligt synspunkt er USA ikke et sikkert tredjeland med tilsvarende databeskyttelsesniveau som i EU.
  Der er indgået en individuel aftale med Microsoft og Google i henhold til artikel 28, stk. 6 i databeskyttelsesforordningen. Endvidere er der indgået EU-standardaftaler med tjenesteudbyderne, som skal sikre et databeskyttelsesniveau, der er passende for EU. Det kan under alle omstændigheder ikke udelukkes, at de behandlede data kan tilgås uden for EU.

§11 Rekrutteringsportal (recruitment.rems.de)

 1. Vi registrerer og gemmer personoplysninger fra ansøgere i forbindelse med et ansættelsesforløb til opslåede stillinger eller ved uopfordrede ansøgninger.
 2. For at du kan ansøge om en stilling online på vores rekrutteringsplatform, skal du oprette en personlig brugerkonto. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. Videregivelse af disse oplysninger er frivillig. De oplyste data behandler vi i forbindelse med ansøgningsprocessen. Retsgrundlaget herfor er art. 88 stk. 1 i GDPR i forbindelse med § 26 stk. 1 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).
 3. Alle oplysninger i din ansøgning vil blive registreret og behandlet med henblik på at vælge den rette ansøger til den opslåede stilling hos os. Du bestemmer selv, hvilke data, vi skal behandler, da du selv foretager overførslen af data. Ved udvælgelse af ansøgere fremsendes den pågældende ansøgning også til lederen inden for det pågældende fagområde. Samarbejdsudvalget kan også gennemgå din ansøgning for at udøve sin medbestemmelses- og kontrolret.
 4. Forløber ansøgningsproceduren positivt og resulterer i en ansættelseskontrakt med ansøgeren, viderebehandles de af ansøgeren oplyste data til udførelse af ansættelsesforholdet. Retsgrundlaget herfor er art. 88 stk. 1 i GDPR i forbindelse med § 26 stk. 1 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).
 5. Behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger sker kun såfremt du har oplyst om disse, så vi kan tage hensyn til disse eller der foreligger en lovmæssig pligt hertil. Disse informationer vil ikke blive anvendt i ansøgningsprocessen, såfremt der ikke er en retlig forpligtigelse til dette. Retsgrundlaget for dette er art. 9 stk. 2, litra b og e i GDPR.
 6. Hvis det kommer til et ansættelsesforhold mellem dig og os, kan vi behandle ansættelsesforholdet med de data, du har videregivet. Behandlingen sker herefter for at gennemføre eller bringe ansættelsesforholdet til ophør. En ansættelse er ikke mulig uden dine ansøgerdata. Retsgrundlaget herfor er art. 88 stk. 1 i GDPR i forbindelse med § 26 stk. 1 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).
 7. Afsluttes ansøgningsprocessen uden, at der indgås et ansættelsesforhold med ansøgeren, vil de data, som ansøgeren har stillet til rådighed, blive slettet senest 4 måneder efter, at ansøgeren er blevet bekendtgjort hermed. Årsagen hertil er vores legitime interesse, f.eks. som dokumention og bevis for mulige processer iht. ligebehandlingsloven.
 8. Hvis ansøgeren på trods af afslaget ønsker at komme i betragtning til andre potentielle stillinger i virksomheden, indhenter vi et relevant samtykke til viderebehandling af dataene hos ansøgeren. De data, som ansøgeren har stillet til rådighed, slettes efter 1 år efter afgivelse af samtykket, med mindre ansøgeren trækker sit samtykke tilbage tidligere. Det samme gør sig gældende for uopfordrede ansøgninger.
 9. Tilbagetrækningen skal rettes til de i § 1 nævne kontaktadresser.

§12 Webshop (erhvervskunder, https://www.rems.de)

 1. Vi sælger udelukkende til erhvervskunder i vores webshop. Disse kunder tilbyder vi i udvalgte lande muligheden for at foretage bestillinger. Til dette skal du bruge en personlig brugerkonto. Hvilke oplysninger, der indsamles herved, fremgår af formularen. De data, der er nødvendigt i forbindelse med bestillingen, er markeret som obligatoriske felter. Alle andre oplysninger er frivillige. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR.
 2. Du har altid mulighed for at foretage ændringer i brugerkontoen eller at slette den.
 3. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de), forudsat, at det ikke er i modstrid med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.

§13 Reklame pr. post

Hvis vi udsender reklamemateriale om vores produkter pr. post, sker en sådan behandling af personoplysninger på grundlag af art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR om forsendelse af interesserelaterede informationer og tilbud. Modtagere af sådanne reklamer kan altid gøre indsigelse mod behandling af deres oplysninger til sådanne formål i fremtiden, f.eks. ved at sende en e-mail til dataprivacy@rems.de. De relevante oplysninger sletter vi så straks fra vores distribution.

§14 Indgåelse og gennemførelse af kontrakt-/leveringsforhold

 1. Hvis leverandører, kunder eller andre (potentielle) kontraktpartnere giver os personoplysninger (f.eks. navnet på den ansvarlige kontaktperson) behandler vi sådanne oplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR om gennemførelse af en kontrakt indgået med kontraktpartneren eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for et kontraktforhold.
 2. De personoplysninger, som vi har indsamlet, sletter vi, så snart du meddeler os, at du ønsker dette (f.eks. pr. e-mail til dataprivacy@rems.de), forudsat, at det ikke er i modstrid med skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter.

§15 Videregivelse af oplysninger til tredjepart

 1. En videreformidling af dine personoplysninger til tredjepart til andre end de ovennævnte formål finder ikke sted. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart, hvis du iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, videregivelsen iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares og der ikke er grund til at antage, at du har en overvejende berettiget interesse i, at dine oplysninger ikke videregives, i tilfælde af at der findes en lovmæssig forpligtelse til videregivelsen iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra c i GDPR, såfremt dette er lovmæssigt tilladt og iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b, GDPR nødvendigt for afviklingen af kontraktforhold med dig. Såfremt en tredjepart optræder for os som databehandler, sker dette i henhold til artikel 28 i GDPR.
 2. Når du foretager bestillinger i vores webshop, sker der en kontraktindgåelse med os eller den lokale afdeling i dit land REMS GmbH & Co KG hhv. REMS GmbH & Co KG koncernselskab, som angivet i den pågældende bestillingsproces. Hvis nødvendigt videregiver vi de krævede oplysninger til den/det ansvarlige afdeling/koncernselskab for opfyldelse og gennemførelse af kontrakten.
 3. Du har i udvalgte lande mulighed for inden for rammerne af din bestilling, at vælge en fagforhandler via vores webshop, der skal være din direkte kontakt på stedet. Hvis du gør dette, står det os frit at videregive dine personoplysninger til den valgte fagforhandler.
 4. For afhentning og afsendelse af ordrer arbejder vi med eksterne transportfirmaer, som f.eks. DPD, DHL. Til dette formål videregives følgende nødvendige personoplysninger til transportvirksomheden:
  • Fornavn, efternavn
  • Leveringsadresse, evt. tilføjelse
  • Postnummer (ved levering til en DHL-pakkestation)
  Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR.

  Såfremt du har givet dit samtykke til videregivelse af data:
  • E-mail-adresse (til oplysning om, at der er en pakke på vej)
  Retsgrundlaget herfor er dit frivillige samtykke iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR.

  Såfremt du ikke har givet dit samtykke til videregivelse af dine personoplysninger, vil der ikke ske en videregivelse af dine data til transportvirksomheden. Vi skal gøre opmærksom på, at det som følge heraf ikke er muligt at oplyse om hhv. ændre leveringen fra transportvirksomhedens side.

  For at forhindre modtagelsen af besked om, at der er en pakke på vej, skal din tilbagetrækning af dit samtykke til videregivelse af dine personoplysninger meddeles direkte til den eksterne transportvirksomhed.
 5. Vi behandler kun personoplysninger i lande, hvor databeskyttelseslovene yder tilsvarende beskyttelse som inden for EU og EØS. Såfremt og såvidt det i enkeltstående tilfælde er nødvendigt at videresende data i nødvendigt omfang til modtagere uden for EU/EØS, sker dette på grundlag af standardkontraktbestemmelserne fra EU-kommissionen.

§16 Betalingsmåden PayPal

 1. Vi tilbyder, at du kan foretage betalinger via PayPal på vores websider. PayPal er en online betalingstjeneste, der drives af PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. Ved at vælge betalingsformen PayPal kan du straks afvikle bestillinger via din PayPal-konto. Derudover er det også muligt at betale med kreditkort via PayPal, også selvom du ikke har en PayPal-konto.
 2. Vi videregiver de af dig oplyste personoplysninger og oplysningerne vedrørende din bestilling til PayPal for indbetaling af fakturabeløbet. Her drejer det sig som regel om dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og IP-adresse samt andre oplysninger, som er nødvendige for betalingsafviklingen. Disse anvendes særligt til identitets- og kreditkontrol, betalingsadministration samt til forebyggelse af svig. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR.
 3. Vi har ingen indflydelse på type, omfang og formålet med behandlingen af samt sletningen af de oplysninger, som tjenesteudbyderen har registreret. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger over for PayPal. Indsigelsen har ingen indvirkning på personoplysninger, som er nødvendige for betalingsafviklingen.
 4. I PayPals databeskyttelseserklæring kan du læse nærmere om typen og omfanget af databehandlingen. Du finder den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§17 Integration af YouTube-videoer

 1. Vi har integreret YouTube-videoer på vores websider, som er gemt og som kan ses på YouTube. YouTube er en platform fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Efter valg af en af os fremstillet og integreret YouTube-video, sker afspilningen i "udvidet databeskyttelsestilstand". Dette er et elektronisk samtykke iht. art. 7 i GDPR. Ellers sker der ingen overførsel.
 2. Når du vælger YouTube-videoen modtager Google de i § 3 nævnte oplysninger. Dette sker uafhængigt af, om du har en Google-brugerkonto eller ej. Hvis du har en Google-brugerkonto og var logget ind under dit besøg på vores webside, tilknyttes disse data direkte til din Google-brugerkonto.

  Hvis du ikke ønsker denne sammenføring af data med din Google-brugerkonto, skal du logge ud af din Google-brugerkonto, inden du vælger YouTube-videoen. Google bruger disse data til at oprette en brugsprofil, men også til reklameformål, markedsundersøgelser eller til behovsbaseret design af sin webside. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod oprettelse af sådanne brugsprofiler. En sådan indsigelse skal rettes direkte til Google.
 3. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR vores legitime interesse i at tage kontakt og behandle din forespørgsel.
 4. Google overholder databeskyttelseskravene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz i forbindelse med registrering, brug, overdragelse, lagring og øvrig behandling af personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det forenede Kongerige og Schweiz. Alle overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation er underlagt fornødne garantier, som beskrevet i artikel 46 i GDPR. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i forbindelse med art. 46 stk. 2 litra c i GDPR.
 5. Yderligere informationer om type og omfang af databehandlingen fra Google finder du på https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. Indstillingsmuligheder og øvrige informationer om beskyttelse af dine data kan du finde på. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§18 Integrering af Google Maps

 1. Vi bruger Google Maps på vores webside. Google Maps er et tilbud fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Ved hjælp af denne tjeneste kan vi vise interaktive kort og give brugere mulighed for en nem brug af kortfunktionen. Denne funktion er blokeret som standard. Først når du bruger funktionen aktivt, bliver denne aktiveret. Dette er et elektronisk samtykke iht. art. 7 i GDPR.
 2. Når du bruger kortfunktionen, modtager Google de i § 3 nævnte data. Dette sker uafhængigt af, om du har en Google-brugerkonto eller ej. Hvis du har en Google-brugerkonto og var logget ind under dit besøg på vores webside, tilknyttes disse data direkte til din Google-brugerkonto.

  Hvis du ikke ønsker denne sammenføring af data med din Google-brugerkontor, skal du logge ud af din Google-brugerkonto, inden du vælger at bruge kortfunktionen. Google bruger disse data til at oprette en brugsprofil, men også til reklameformål, markedsundersøgelser eller til behovsbaseret design af sin webside. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod oprettelse af sådanne brugsprofiler. En sådan indsigelse skal rettes direkte til Google.
 3. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR vores legitime interesse i at tage kontakt og behandle din forespørgsel.
 4. Google overholder databeskyttelseskravene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz i forbindelse med registrering, brug, overdragelse, lagring og øvrig behandling af personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det forenede Kongerige og Schweiz. Alle overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation er underlagt fornødne garantier, som beskrevet i artikel 46 i GDPR. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra b i forbindelse med art. 46 stk. 2 litra c i GDPR.
 5. Yderligere informationer om type og omfang af databehandlingen fra Google finder du på https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
 6. Indstillingsmuligheder og øvrige informationer om beskyttelse af dine data kan du finde på. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none.

§19 Integrering af BING Maps

 1. Vi bruger Bing Maps på vores webside. Bing Maps er et tilbud fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Ved hjælp af denne tjeneste kan vi vise interaktive kort og give brugere mulighed for en nem brug af kortfunktionen. Denne funktion er blokeret som standard. Først når du bruger funktionen aktivt, bliver denne aktiveret. Dette er et elektronisk samtykke iht. art. 7 i GDPR.
 2. Når du bruger kortfunktionen, modtager Microsoft de i § 3 nævnte data. Dette sker uafhængigt af, om du har en Microsoft-brugerkonto eller ej. Hvis du har en Microsoft-brugerkonto og var logget ind under dit besøg på vores webside, tilknyttes disse data direkte til din Microsoft-brugerkonto.

  Hvis du ikke ønsker denne sammenføring af data med din Microsoft-brugerkontor, skal du logge ud af din Microsoft-brugerkonto, inden du vælger at bruge kortfunktionen. Microsoft bruger disse data til at oprette en brugsprofil, men også til reklameformål, markedsundersøgelser og til behovsbaseret design af sin webside. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod oprettelse af sådanne brugsprofiler. En sådan indsigelse skal rettes direkte til Microsoft.
 3. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er iht. art. 6 stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR vores legitime interesse i at vise forretningspartnere på et onlinekort.
 4. Microsoft overholder databeskyttelseskravene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz i forbindelse med registrering, brug, overdragelse, lagring og øvrig behandling af personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Det forenede Kongerige og Schweiz. Alle overførsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation er underlagt fornødne garantier, som beskrevet i artikel 46 i GDPR. Retsgrundlaget herfor er nødvendigheden for opfyldelse af en kontrakt iht. art. 6 stk. 1, 1 pkt. litra b i forbindelse med art. 46 stk. 2 litra c i GDPR.
 5. Yderligere informationer om type og omfang af databehandlingen fra Microsoft finder du på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
 6. Indstillingsmuligheder og øvrige informationer om beskyttelse af dine data kan du finde på: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST.

Vi forbeholder os retten til at tilpasse disse databeskyttelsesoplysninger til de aktuelle, faktiske og lovmæssige krav. Du kan til hver en tid hente og printe de aktuelt gældende databeskyttelsesoplysninger på vores webside.