Adatvédelem

Adatkezelési útmutató és adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk és internetes jelenlétünk iránt. Személyes adatainak védelme fontos a számunkra. A következőkben részletesen tárgyaljuk az itt felsorolt témákat:

Személyes adatok gyűjtése és megőrzése, személyes adatok felhasználásának jellege és céljai

Weboldalaink meglátogatása

Weboldalaink meglátogatása esetén az Ön által használt böngésző automatikusan információkat küld szervereinkre. Ezeket a rendszer átmenetileg elmenti egy ún. naplófájlba. Ennek során a rendszer az Ön közreműködése nélkül a következő információkat gyűjti össze, és az automatikus törlésig megőrzi: a weboldalt lekérő számítógép IP-címe; a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja; URL-cím, amelyről a hozzáférés történik; felhasználói ágens (pl. alkalmazott böngésző neve és verziója). Ezeket az adatokat a weboldalhoz való zökkenőmentes kapcsolódás, a weboldal kényelmes használata, továbbá a rendszerbiztonság és -stabilitás kiértékelése céljából kezelhetjük.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja. Jogos érdekünk az adatgyűjtés fent felsorolt céljaiból fakad. A gyűjtött adatokat soha nem használjuk arra, hogy visszakövetkeztessünk az Ön személyére. Az érintett személyes adatok hozzáférhetővé tételét a weboldal meglátogatása során törvény vagy szerződés nem írja elő, ez önkéntesen történik, és csak az előzőekben megnevezett célokra szolgál. Weboldalunkon történő látogatása során sütiket használunk. További információkat erről adatvédelmi nyilatkozatunkban találhat.

Kapcsolatfelvételi űrlapunk használata, reklámanyagok megrendelése

Lehetősége van arra, hogy a weboldalunkon található űrlap segítségével kapcsolatba lépjen velünk. Az űrlapból kiderül, hogy ennek során mely adatokat gyűjtjük. A kapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja alapján történik, mivel jogos érdekünk, hogy az Ön megkeresésére választ adjunk. Ha a kapcsolatfelvétel célja szerződéskötés, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (b) pontja. A kapcsolatfelvételi űrlap használatához általunk gyűjtött adatok az Ön kérésének elintézése után automatikusan törlődnek, hacsak nem áll fenn törvényi kötelezettség a tárolásukra.

Lehetősége van arra, hogy a weboldalunkon található űrlap segítségével reklámanyagokat rendeljen. Az űrlapból kiderül, hogy ennek során mely adatokat gyűjtjük. Ilyen esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja (mivel kérelmének feldolgozása jogos érdekünk), valamint 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (b) pontja alapján történik (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges). Az ennek során általunk gyűjtött adatok az Ön által kért anyagok kiküldése után automatikusan törlődnek, hacsak nem áll fenn törvényi kötelezettség a tárolásukra.

Feliratkozás hírlevelünkre, hozzájárulás reklámok küldéséhez

Ha hozzájárulását adta, akkor az Ön által megadott e-mail-címet a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (a) pontja alapján arra használjuk, hogy időről időre hírleveleket küldjünk Önnek vállalatunk azon termékeiről és szolgáltatásairól, amelyek érdekelhetik Önt. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például az adott e-mailben található, a hírlevélről való lejelentkezést szolgáló linkre kattintva, vagy - ha rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal - a(z) https://www.rems.de/subscriptions/manage alatt. Ebben az esetben e-mail-címét haladéktalanul töröljük hírleveles levelezési listánkról.

Rendezvényeken való részvétel

Lehetőséget kínálunk arra, hogy részt vehessen nyereményjátékon és egyéb eseményeken cégünk honlapján. Ennek előfeltétele egy személyes felhasználói fiók létrehozása. Azt, hogy milyen adatokat kell felhasználni, megtekinthető az űrlapon. Ezen adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes. Adatfeldolgozás a felhasználói fiók létrehozásához és egy eseményben való részvételének feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdés b) pont DSGVO alapján valósul meg, hogy megfeleljen az Önnel kötött szerződéseknek, ill. a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzésére az Ön regisztrációja alapján, ill. az érintett eseményben való részvétele a 6. cikk (1) bekezdés f) pont DSGVO szerint a jogos érdekekkel összhangban történő tájékoztatás és ajánlatok iránti jogos érdekünk alapján. A személyes adatok megadására való hajlandósága jogilag vagy szerződésben nem írodott elő, de szüksége lesz rá, amennyiben szeretné, hogy felhasználói fiókot hozzunk létre Önnek és feldolgozzuk részvételét. Az általunk összegyűjtött személyes adatait törölni fogjuk, amint tudomásunkra adja, hogy ezt kívánja (pl. e-mailen keresztül dataprivacy@rems.de) és nem ellenzi törlését semmilyen adó- vagy kereskedelmi jogi megtartási kötelezettség.

Felhasználói fiók létrehozása (Service portál https://www.rems.de)

Lehetősége van rá, hogy Service portálunkon személyes felhasználói fiókot hozzon létre, melynek segítségével adatainak többszöri megadása nélkül férhet hozzá online szervizszolgáltatásainkhoz. Az űrlapból kiderül, hogy ennek során mely adatokat gyűjtjük. A felhasználói fiók létrehozása céljából történő adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (a) pontja (az Ön által önkéntesen adott hozzájárulás) vagy 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (b) pontja alapján (az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez van rá szükség) történik. A személyes adatok hozzáférhetővé tételét törvény vagy szerződés nem írja elő, azonban szükségünk van ezekre kérelme feldolgozásához, amennyiben Ön felhasználói fiókot kíván létrehozni. Általunk gyűjtött személyes adatait töröljük, amint közli velünk, hogy ezt szeretné (pl. e-mailben: dataprivacy@rems.de), amennyiben nem áll fenn adó- vagy kereskedelmi jogi tárolási kötelezettség.

Felhasználói fiók létrehozása (Recruitment portál )

Lehetősége van rá, hogy Recruitment portálunkon személyes felhasználói fiókot hozzon létre, melynek segítségével online pályázhat állásajánlatainkra. Az űrlapból kiderül, hogy ennek során mely adatokat gyűjtjük. Ezen adatok megadása önkéntes alapon történik. A felhasználói fiók létrehozása és pályázata feldolgozása céljából történő adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (a) pontja (az Ön által önkéntesen adott hozzájárulás) vagy 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (b) pontja szerint (az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez van rá szükség) történik, az Ön regisztrációja, ill. pályázata alapján. Ha a GDPR 9. cikke (1) bekezdése szerinti különleges kategóriákhoz tartozó adatokat önkéntesen akar megadni nekünk, vagy a pályázati eljárás során ilyen adatokat kérünk, akkor ezek kezelése a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének (a), ill. (b) pontja alapján történik. A személyes adatok hozzáférhetővé tételét törvény vagy szerződés nem írja elő, ezekre azért van szükségünk, hogy felhasználói fiókot hozzunk létre Önnek, vagy feldolgozzuk a pályázatát. Általunk gyűjtött személyes adatait töröljük, amint közli velünk, hogy ezt szeretné, ill. ha pályázatát visszavonja (pl. e-mailben: dataprivacy@rems.de). Szintén töröljük az adatait abban az esetben, ha nem jön létre munkaviszony. Erre legkésőbb a pályázata elintézését követő hat hónapon belül kerül sor, hogy eleget tudjunk tenni az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény alapján fennálló bizonyítási kötelezettségünknek. Ha útiköltség-térítésre kerül sor, akkor a kereskedelmi és adójogi tárolási határidő lejárta után archiválásra kerül sor.

Postai úton küldött reklám

Ha termékeinkről postai úton küldünk reklámanyagokat, akkor a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja alapján történik az érdekeinknek megfelelő információk és ajánlatok átküldése érdekében. Az ilyen reklámanyagok címzettje a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor tiltakozhat adatai ilyen céllal történő kezelése ellen, például e-mailben: dataprivacy@rems.de. Az érintett adatokat ilyenkor haladéktalanul töröljük levelezési listánkról.

Szerződéses/szállítói kapcsolatok létesítése és teljesítése

Amennyiben beszállítóink, ügyfeleink vagy egyéb (potenciális) szerződéses partnereink személyes adatokat (pl. az illetékes kapcsolattartó neve) adnak át nekünk, az ilyen jellegű adatokat a szerződéses féllel kötött szerződés teljesítése, ill. a szerződéskötés előtti intézkedések megtétele érdekében az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk, (1) bekezdés, 1. mondat, b) pontja alapján feldolgozzuk. A személyes adatok rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő, a szerződéses viszony teljesítéséhez azonban szükség lehet rá. Az általunk ilyen jelleggel begyűjtött személyes adatokat töröljük, amint az adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség a törlést lehetővé teszi.

Adatbiztonság

Weboldalaink SSL-titkosítást (Secure Socket Layer) alkalmaznak. Titkosított munkamenet létrehozásakor a titkosítás erőssége a böngésző kapacitásától, a webszerver SSL-tanúsítványának kapacitásától és az operációs rendszertől függ. A titkosításra utal a böngésző címsorában a zárt kulcs, ill. lakat ikon. Egyebekben pedig megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy adatait megvédjük a véletlen vagy szándékos manipuláció, részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisítés vagy harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

Adatok továbbadása harmadik félnek

Személyes adatait csak az előzőekben felsorolt célokból továbbítjuk harmadik félnek. Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik félnek, ha ehhez a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (a) pontja szerint kifejezetten hozzájárult, továbbá ha az adatok továbbadása a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerint jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek a fentiekhez képest elsőbbséget élvező jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy adatait ne adjuk tovább, továbbá abban az esetben, ha a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (c) pontja szerint törvényi kötelezettség áll fenn az adatok továbbadására, valamint ha ez törvényileg megengedett és a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (b) pontja szerint az Önnel fennálló szerződéses viszonyunk lebonyolításához szükséges. Ha harmadik felet bízunk meg személyes adatainak feldolgozásával, akkor ez a GDPR 28. cikke szerint történik.

Sütik, közösségi média és harmadik felek egyéb online szolgáltatásai

Sütik (cookie-k)

Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik kis méretű fájlok, amelyeket böngészője automatikusan hoz létre, és amelyeket az Ön végkészüléke (laptop, táblagép, okostelefon stb.) tárol, ha meglátogatja weboldalunkat. A sütikben olyan információk találhatók, amelyek mindig az adott esetben használt végkészülékkel összefüggésben keletkeznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tudomást szerzünk az Ön személyazonosságáról. A sütik használata egyrészt arra szolgál, hogy ajánlatunk használatát kényelmesebbé tegyük az Ön számára. Használunk többek között ún. munkamenet-cookie-kat annak felismerésére, hogy Ön weboldalunk egyes tartalmait már felkereste. A munkamenet-cookie-k automatikusan törlődnek, miután elhagyja weboldalunkat. Ezenkívül a felhasználóbarát jelleg optimalizálására használunk ideiglenes cookie-kat, amelyeket végkészüléke meghatározott ideig tárol. Ha ismét ellátogat weboldalunkra, hogy szolgáltatásainkat igénybe vegye, akkor a weboldal a sütik segítségével automatikusan felismeri, hogy már járt nálunk korábban, és „emlékszik” az Ön által megadott adatokra és beállításokra, így Önnek azokat nem kell még egyszer megadnia.

A sütik által kezelt adatok a nevezett célokhoz, azaz jogos érdekeink, ill. harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerint. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütik használatát. Azonban beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a számítógépe ne tároljon sütiket, vagy hogy új süti létrehozásakor minden alkalommal jelenjen meg erre utaló figyelmeztetés. A sütik teljes kikapcsolása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudja weboldalunk minden funkcióját használni.

Közösségi média

Weboldalunkon a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerint a Facebook, a Twitter, a Google+ és az Instagram közösségi médiák ún. beépülő moduljait használjuk. Az e mögött álló reklámcél a GDPR értelmében jogos érdekünk.

Ha weboldalunkra látogat, a közösségi médiák beépülő moduljainak kezelőgombjai alapértelmezésben ki vannak kapcsolva, ami azt jelenti, hogy az Ön közreműködése nélkül nem küldünk adatokat a közösségi médiáknak. Ha használni kívánja a kezelőgombokat, akkor előbb egy kattintással aktiválnia kell azokat. A kezelőgomb addig marad aktiválva, amíg nem inaktiválja, vagy nem törli a sütiket. A sütikről szóló tájékoztatónkban talál további információkat a sütikről. Ha weboldalaink tartalmát megosztja vagy ajánlja a közösségi médiában, ezt többnyire önkéntesen teszi. Ez ahhoz vezet, hogy az Ön által használt IP-címet és/vagy az Ön további személyes adatait továbbítjuk a közösségi média szolgáltatójához vagy harmadik félhez, ahol ezek az adatok tárolásra kerülnek. Ez az Európai Unión kívül található szervereken is történhet. Egy kezelőgomb aktiválása után az adott közösségi háló továbbra is gyűjthet adatokat, függetlenül attól, végez-e további interakciót a kezelőgombbal. Ha be van jelentkezve egy közösségi hálóra, akkor a közösségi háló a weboldalunkon tett látogatását hozzárendelheti felhasználói fiókjához. Ha tagja egy közösségi hálónak, és nem szeretné, hogy a közösségi háló a weboldalunkon tett látogatása során gyűjtött adatokat összekapcsolja az Ön tárolt tagsági adataival, akkor ne aktiválja a közösségi médiák beépülő moduljait. Nincs befolyásunk arra, hogy a közösségi hálók a kezelőgombokon keresztül milyen mennyiségű adatot gyűjtenek. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatoknak az adott közösségi háló által történő további kezeléséről és használatáról, illetve az Ön ezzel kapcsolatos, a magánszféra védelmét szolgáló jogairól és beállítási lehetőségeiről a következő linkeken tájékozódhat, amelyek az adott közösségi hálózatok adatvédelmi tájékoztatóira mutatnak.

Facebook (Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter (Szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA und Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland): https://twitter.com/privacy

Google+ (Szolgáltató: Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram (Szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube

Weboldalunkra reklámcélokból a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerint YouTube-tartalmak vannak bekötve. Az oldalak üzemeltetője: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha olyan weboldalunkat látogatja meg, ahol YouTube-tartalmak találhatók, akkor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel, amelyek az Európai Unión kívül is lehetnek. Ilyen esetben a YouTube-szervernek tudomására jut, hogy Ön melyik weboldalunkat látogatta meg. Ön önkéntesen használja a YouTube szolgáltatásait. Ez ahhoz vezet, hogy az Ön által használt IP-címet és/vagy az Ön további személyes adatait továbbítjuk a YouTube-hoz vagy harmadik félhez, ahol ezek az adatok tárolásra kerülnek. Ez az Európai Unión kívül található szervereken is történhet. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, azzal lehetővé teszi, hogy a YouTube az Ön szörfölési magatartását közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Ezt úgy akadályozhatja meg, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából. További információkat a felhasználói adatokkal való bánásmódról a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Maps

Hogy weboldalainkat a szükségleteknek megfelelően alakítsuk, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerint weboldalainkon a Google által biztosított Google Maps terméket használjuk a földrajzi információk vizuális megjelenítésére. A Google Maps használatakor a Google a térképfunkciók látogató általi használatáról is adatokat gyűjt, kezel és használ, ami az Európai Unión kívül található szervereken is történhet. További információkat a Google általi adatkezelésről a Google adatvédelmi tájékoztatójában találhat(https://policies.google.com/privacy Itt az adatvédelmi központban személyes adatvédelmi-beállításait is módosíthatja.

Google Web Fonts

Hogy weboldalainkat a szükségleteknek megfelelően alakítsuk, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerint weboldalainkon a Google által biztosított ún. Web Fonts terméket használjuk a betűtípusok megjelenítésére. A szövegek megfelelő megjelenítéséhez böngészője az egy webhely felkeresésekor szükséges Google Web Fonts-okat betölti böngészője gyorsítótárába. Ha böngészője nem támogatja a Google Web Fonts-okat, akkor előfordulhat, hogy a megjelenítés nem lesz megfelelő. A Google Web Fonts használatakor a Google az Ön weboldalainkon tett látogatásáról adatokat gyűjthet, kezelhet és használhat, ami az Európai Unión kívül található szervereken is történhet. A Google Web Fontsról további információkat talál itt: https://developers.google.com/fonts/faq, valamint a Google adatvédelmi tájékoztatójában (https://policies.google.com/privacy). Itt az adatvédelmi központban személyes adatvédelmi-beállításait is módosíthatja.

Az Ön mint érintett jogai

A GDPR 15. cikke értelmében általunk kezelt személyes adatai vonatkozásában hozzáférési joggal rendelkezik. Joga van különösen hozzáférni a következő információkhoz: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a személyes adatok helyesbítésére, törlésére és kezelésének korlátozására vonatkozó jog, ill. a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga; panasz benyújtásának joga; az adatok forrása, amennyiben azokat nem mi gyűjtöttük; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást és az annak részleteire vonatkozó érhető információkat is. A GDPR 16. cikke értelmében kérheti nálunk tárolt, helytelen vagy hiányos személyes adatai haladéktalan helyesbítését vagy kiegészítését. A GDPR 17. cikke értelmében kérheti nálunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatkezelés a következők valamelyikéhez szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása; jog szerinti kötelezettség teljesítése; közérdekű okok; jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme. A GDPR 18. cikke értelmében kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; már nincs szükségünk az adatokra, Ön viszont igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Ön a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozást nyújtott be személyes adatainak kezelése elllen. A GDPR 20. cikke értelmében Ön jogosult az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, vagy a személyes adatok más adatkezelőnek történő továbbítását kérni. A GDPR 7. cikke (3) bekezdése értelmében jogosult egyszer megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. Ennek az lesz a következménye, hogy az ezen a hozzájáruláson alapuló adatkezelést a jövőben nem folytathatjuk. A GDPR 77. cikke értelmében joga van felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. Ilyen esetben általában a szokásos tartózkodási helye vagy a mi vállalatunk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Tiltakozáshoz való jog

Ha személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának (f) pontja szerinti jogos érdek alapján történik, joga van a GDPR 21. cikke alapján tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, amennyiben erre saját helyzetével kapcsolatos oka van, vagy amennyiben a tiltakozás a közvetlen üzletszerzés ellen irányul. Utóbbi esetben általános tiltakozási joga van, amelynek saját helyzetével kapcsolatos ok megadása nélkül eleget kell tennünk. Ha élni kíván visszavonáshoz vagy tiltakozáshoz való jogával, elég egy e-mailt írnia a(z) dataprivacy@rems.de e-mail-címre.

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatai

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a következő adatkezelő általi adatkezelésre vonatkozik:

Adatkezelő: REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de

Adatvédelmi tisztviselőnket elérheti a(z) dataprivacy@rems.de e-mail-címen vagy a(z) REMS GmbH & Co KG, Datenschutzbeauftragter, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland levelezési címen.

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az aktuális tényleges és jogi követelményekhez igazítsuk. A mindenkori aktuális adatvédelmi nyilatkozatot mindig megnézheti weboldalunkon, és onnan letöltve ki is nyomtathatja.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w