Tazminat sorumluluğu devir alma anlaşmaları

Tazminat sorumluluğu devir alma anlaşmaları
Tazminat sorumluluğu devir alma anlaşmaları
Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
(Tesisat Isıtma ve Soğutma Merkez Derneği)
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
ZVSHK adlandırılmış,
ve
Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V.,
(Devlet Endüstri Odası Isıtma-, Klima-, Tesisat ve Teknik İnşaat-Yapı sistemleri)
Weberstraße 33, D-53113 Bonn,
BHKS adlandırılmış,
ve 
Schweizerisch-Liechtensteinischem Gebäudetechnikverband,
(İsviçre Liechtenstein Yapı İnşaat Teknik Derneği)
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
suissetec adlandırılmış.
Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) kuruluşu ve Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V. (BHKS) ve Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) kuruluşu ile firma REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co (REMS) kuruluşları arasında, sanatkarlar lehine altta adı geçen radyal pres tertibatları, hususunda bir tazminat devir alma anlaşması tesis etmişlerdir.
        -El tipi radyal pres REMS Eco-Press
        -elektrikli radyal pres REMS Power-Press E
        -elektrikli radyal pres REMS Power-Press 2000
        -Akülü radyal pres REMS Akku-Press
        -Akülü radyal pres REMS Akku-Press ACC
        -REMS Presfitting-Sistemleri için pres penseleri (pres yanakları)
 
Tazminat sorumluluğu devir alma anlaşmaları sonlanmıştır.
REMS böylece ilk sistem bağımlı olmayan makine ve takım üreticisi olarak, pres takım ve tertibatları için bir tazminat devir alma anlaşması tesis etmiş olan kuruluş ünvanına kavuşmuştur. İşbu anlaşmanın tesis edilmesi REMS ve sanatkarlar camiası ve ilgili organizasyonların aralarında var olan, başarılı ortaklaşa çalışmaların temeline dayanmaktadır.
İşbu anlaşmadan doğan haklara, tüm sanatkarlar odalarına kayıtlı sanatkarlar ve serbest çalışan sanatkarlar ile sanatkarlık hizmetleri sunan kuruluşlar (altta SHK işletmeleri olarak anılacaktır), hasar durumu anında ilgili oda ve kuruluşlara kayıtlı olmaları doğrultusunda ve işletme merkezlerini bulunduğu yerin sıhhi tesisat, kalorifer sistemleri ve klima mesleği meslek kuruluşu olarak ZVSHK ile bağlantılı olan eyalet sanatkarlar birliğine kayıtlı olmaları halinde sahiptirler.
İşbu anlaşmadan doğan haklara, tüm sanatkarlar odalarına BHKS kayıtlı sanatkarlar ve serbest çalışan sanatkarlar ile sanatkarlık, bina tekniği sunan kuruluşlar (altta TGA işletmeleri olarak anılacaktır), hasar durumu anında ilgili oda ve kuruluşlara kayıtlı olmaları doğrultusunda ve işletme merkezlerinin bulunduğu yerin sıhhi tesisat, kalorifer sistemleri ve klima mesleği meslek kuruluşu olarak BHKS ile bağlantılı olan eyalet sanatkarlar birliğine kayıtlı olmaları veya doğrudan BHKS üyesi olmaları halinde sahiptirler.
Suissetec ile ilgili olan anlaşmalar doğrultusunda, tüm bina tekniği ile iştigal eden kuruluşlar (devamında TGA kuruluşları olarak anılmak üzere), hasar durumunun meydana geldiği anda Suissetec üyeleri olmaları kaydı ve şartı ile ilgili haklardan yararlanabilmektedirler.
Adı geçen radyal pres tertibatları ile ilgili konstrüksiyon hataları, fabrikasyon veya malzeme hataları veya ilgili kullanma klavuzlarında bulunan hatalar doğrultusunda ve REMs kuruluşun yeterli derecede ürün izleme yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda ve SHK işletmesinin işvereni bünyesinde TAG işletmesinin işvereni tarafından sorumlu tutulacağı nitelikte hasarların meydana gelmeleri durumlarında ve sonuç olarak SHK işletmesinin veya TAG işletmesinin sözkonusu zararı tazmin etme durumunda kaldığında, REMs ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınmaksızın, sızdırma durumlarının sonuçları doğrultusunda, ilgili yasal düzenlemelere ilaveten, işbu tazminat devir alma anlaşmasının hükümleri doğrultusunda, yükümlülüklerini yeirne getirecektir.
İşbu tazminat devir alma anlaşması, REMsPres tertibatlarında hangi pres fitting sistemine ait olan parçaların kullanıldığında bağımsız olarak geçerlidir. REMS Pres tertibatlarının pres fitting sistemleri ile uyumluluğu hakkında bilgiler, güncel satış donelerinde edinilebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen bayan Sezen Esen'e müracaat ediniz: sezen.esen@rems.de.