Basınç kontrolü, Temizlemek, Dezenfekte Etmek, Korumak, Durulamak, Doldurmak